הקמה והפעלת מרכז מסחרי בערבה

בכוונת החברה ליזום הקמה והפעלה של מרכז למסחר, שירותים ומשרדים על המקרקעין, אשר ישרת הן את תושבי האזור והן את הנוסעים על כביש הערבה.

  1. בקשה לקבלת מידע והצעות  (RFI) 
  2. נספח א' לבקשה

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016