הנהלת המועצה

תפקידה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעילות הועדות השונות ולפקח עליהן. לוודא כי החלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו ולהחליט בנושאים שוטפים העולים לסדר היום.

תפקידים במועצה
תפקיד  נציג
ראש המועצה אייל בלום - יו"ר
גזבר / מזכיר רויטל טריפלר
דוברת המועצה רינת רוזנברג
עידן רועי גלילי 
פארן מגי יועץ

ההנהלה מתכנסת על פי תאריכים. לקראת התכנסות הנהלה יפורסם התאריך.

 

לפרוטוקולים החלטות ההנהלה לחצו כאן


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016