תוכנית מעברים

תכנית מעברים – לילדים העולים לכיתה א'


ב 2011 הוחלט לשלב שתי תכניות קיימות  "מרכז העשרה" ו"תכנית מעברים" וליצור תכנית משמעותית שתקל על המעבר מגן הילדים לביה"ס. תכנית מעברים מתקיימת אחת לשבועיים בספיר. מטרות התכנית הן להכין את הילדים לקראת המעבר לבית הספר, לחשוף אותם לתכנים מעניינים שאינם נלמדים בגן, להפגישם עם בני גילם מישובים אחרים, להכיר להם את המרחב הפיזי של בית הספר ואת התלמידים.
התכנית כוללת: פעילויות בשלושה תחומים שונים: מוסיקה, טבע, תנועה, ומפגשי חונכות חווייתיים עם תלמידי כיתות ה' בזמן ההפסקה בבית הספר.מתנס ערבה: ספיר ד.נ. ערבה. טל': 08-6592260, פקס: 08-6592259