אמנת צוקים

מתיישבי צוקים אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ מאשרים ומקבלים אמנה זו הבאה להבהיר ולהוסיף על תקנון האגודה, אם מתקיימת סתירה בין האמנה לתקנון, התקנון הוא שקובע.

 

 1. רצון חברי צוקים:
  א. ניהול הישוב והקמת מסגרת ארגונית, חברתית ותרבותית המספקת שירותים קהילתיים לחבריה ותושבי הישוב כקהילה – בעלת אורח חיים הומניסטיים הכוללים סובלנות הוגנות והתחשבות, יוזמה ואחריות אישית, מעורבות ושמירה על הפרטיות.
  ב. המשתפת פעולה בקיום קידום ופיתוח תחומי החינוך, התרבות, הדת, הבריאות, הרווחה, איכות הסביבה , תרבות הדיור, שמירה על סדר וניקיון, טיפוח גינון ואיכות חיים.
  ג. המקיימת ומעודדת חינוך ערכי כפרי תיירותי. 
  ד. המנהלת חיי תרבות משותפים וייחודיים לפי אופי הישוב.
  ה. המקיימת ומשמרת צביון כפרי תיירותי ואיכות חיים גבוהה.
  ו. השומרת על ערכי טבע, חי וצומח בכלל ושמירה על צביונו הייחודי של ערוץ נחל צופר בפרט.
  ז. על מנת לשמור על צביונו התיירותי הייחודי של הישוב בכלל ושמירה על הנוף והגישה הפתוח ה למדבר בפרט הישוב אינו מעוניין בגדר היקפית, דרך פטרולים ותאורה היקפית מסביבו.
   
 2. שמירה על אורח חייהם, צורכיהם ורווחתם של החברים; והכל בשים לב ותוך התחשבות באופי הכפרי תיירותי של צוקים.
   
 3. לטפח עזרת גומלין בין חבריה בכל תחומי הפעילות החברתית והתרבותית לשיפור תנאי חייהם הקהילתיים.
   
 4. להבטיח בכל דרך יעילה על השמירה של אופי הישוב ואורח החיים הקהילתיים.
   
 5. לעודד כל יוזמה של חבריה בתחום החברה, התרבות, החינוך, הבידור, הספורט, וכיוצא באלה.
   
 6. לייסד להקים ולנהל מעונות, גני ילדים ומוסדות חינוך ותרבות, למען חברי הקהילה.
   
 7. הישוב מעוניין כי תהיה הפרדה בין דרכי הגישה למיזמים התיירותיים ודרכי הגישה לבתים הפרטיים בישוב על מנת ליצור הפרדה בין העסקי למגורים.
   
 8. הישוב מעוניין כי בכל מחלוקת בין אינטרס כלכלי של יזם לבין טובת הישוב יעניק הישוב עדיפות לטובת הישוב על פני האינטרס הכלכלי של היזם. 

  גן משחקים בצוקית

   
 9. כללי התנהגות בצוקים:
  א . רעש ושעות פעילות – שעות הפעילות במתקנים הציבוריים יוגבל בסוף השבוע עד שעה 24:00 וכך יובהר לאורחים. בין השעות 14:00 עד 16:00 יתבקשו האורחים לשמור על שקט ולא להשתמש בגני השעשועים הציבוריים. 
  ב. חניה – חניית הרכבים, תעשה רק במקומות המוקצים לכך. אוטובוסים במידה ויגיעו , יחנו במגרש החניה המרכזי ולא יכנסו לשטח המגורים. אורחים יחנו בחניית המארח בלבד.
  ג. טרקטורונים ורכבי 4X4 - אורחים המגיעים עם טרקטורונים ורכבי שטח – יש לתדרך בע"פ ובכתב על כך שהנסיעה בכביש הישוב נעשית לצורך חניה בלבד, תוך נסיעה זהירה ואחראית. החניה ע"ג המדרכות אסורה בהחלט. התנועה בשטח על דרכים מסומנות בלבד. הנסיעה בערוץ נחל צופר אסורה בהחלט.
  ד. שימוש במתקני הישוב – לכל אורח ניתנת האפשרות להשתמש במתקני הישוב כגון: בריכת שחיה, מגרשי הספורט והצרכנייה ובמרפאה, המארחים ידאגו לפרסם את שעות הפעילות של מוסדות השונים בישוב. בבריכה יתכן שיהיו שעות רחצה נפרדות לאורחים ולחברים בימי עומס.
  ה. אירועים פנימיים – אירועים פנימיים בישוב. במקביל ינקטו כל הצעדים הנדרשים לתדרוך המשתתפים על כללי ההתנהגות וההתחשבות בשכנים כולל יידוע השכנים על האירוע.
  חגי ישוב: לתושבי המקום בלבד, אלא באם יופק אירוע שמתואם עם ועד הישוב ומתאים גם לאורחי המיזמים.
  ו. טיפול בתלונות החברים - במקרה של תלונה של חבר צוקים על חריגה מכללי האמנה או התקנון, יובא העניין בפני ועד הישוב לדיון ומסקנות. 
  ז. יידוע האורחים לגבי הכללים - לכל אורח יימסר דף ובו כללי ההתנהגות בצוקים כפי שמפורט באמנת הישוב. ( חניה, שעות פעילות וכו' ) במידה והאורח יחרוג מהכללים האחריות מוטלת עליו ועל בעל חדר האירוח.
  ח. ביטוח לאורחים – בטוח לכל מקרה של פגיעה נזק לאורח או כל כיסוי מתאים אחר יעשה ע"י מפעיל התיירות. 
   
 10. השכרת בית של חברי אגודה ל-שאינם חברי אגודה, תיעשה אך ורק בהסכמה בכתב של הועד. ( הבהרה: האגודה צריכה לאשר את השוכר ומשפחתו) 
   
 11. שינוי האמנה – שינוי האמנה יתקבל באסיפה הכללית, ברוב של 75% מכלל החברים.
   
 12. ועל כך באנו על החתום (חברי הועד המכהן): 
 • אלי ובר 
 • דני מור 
 • טטה דגני 
 • צפריר אורטס 
 • נדב יצחק

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה