גיל שלישי

פיתוח שירותים ומסגרות פעילות לאוכלוסיית הגיל השלישי הנם אחד האתגרים המרכזיים איתם מתמודדת ותתמודד המועצה בשנים הקרובות.

אוכלוסיית דור המייסדים מתבגרת ומזדקנת. עם היציאה לגמלאות מצטמצמת בהכרח הפעילות החקלאית של אוכלוסיה זו. מצד שני,  השירותים ומסגרות הפעילות הייחודיות המוצעות עבורם במרחב המועצה הם מועטים.  כדי להתמודד עם בעיות אלו יש להציע לבני הגיל השלישי אפשרויות נוספות לעשייה וכן לפתח רצף שירותים מודולארי מקיף מהפרט בביתו, דרך היישוב וקהילתו הקרובה - עד רמת האזור והמועצה.
                                                                                                     

תפקידי המחלקה:

  • ריכוז פעילות הגיל השלישי במועצה על כל היבטיה.
  • גיבוש, פיתוח והקמת מסגרת פעילות ייחודית ונפרדת לאוכלוסיית הגיל השלישי.
  • בניית מערך פעילות ועבודה משתף ציבור לקידום הנושא על סדר היום המועצתי.
  • ניהול ועדת גיל הזהב האזורית.
  • סיוע במימוש זכויות וטיפול בבעיות שוטפות.
  • יצירת קשרי עבודה ופיתוח תוכניות משותפות עם מוסדות ציבור ומשרדי הממשלה (משרד הרווחה, המשרד לאזרחים ותיקים, אשל ועוד).
  • גיוס משאבים ותקציבי פיתוח.
  • בניית שיתופי פעולה לקידום תוכניות עם וביצוען עם מחלקות המועצה המשיקות(מתנ"ס, החברה לפיתוח, חינוך, תקשורת).
  • עידוד פעילויות התנדבות ומפגשים רב-דוריים לבני הגיל שלישי.

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה