תעסוקת אנשים עם מוגבלויות במרכז קהילה ערבה

בישראל חיים כיום כ 1,400,000 אנשים עם מוגבלות. מוגבלות יכולה להיות פיזית, חושית (כגון ראיה ושמיעה), קוגניטיבית, נפשית, תקשורתית ועוד. אנשים עם מוגבלות מהווים כ 20% מהאוכלוסייה הבוגרת, אולם רק כמחצית מהם מועסקים. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא פעם בסביבה לא נגישה או מפלה, כזו היוצרת עבורם חסמים למימוש זכותם הבסיסית להיות חלק טבעי בתוכה – בזכות ולא בחסד.  השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה, ככל אדם, היא הבסיס למימוש עצמי, לחיים בכבוד, לתרומה למשק ולשוויון חברתי. כמרכז קהילתי, יש לנו תפקיד חשוב בפתיחת השערים בפני אנשים עם מוגבלות, במתן הזדמנות שווה, ובהפיכת הקהילה שאנו חיים בה למגוונת ולמכילה יותר.  ב -1 בינואר 2017 נכנס לתוקף תיקון מס' 15 לחוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר מחייב גופים ציבוריים לנקוט מהלכים משמעותיים לקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות. על כל גוף ציבורי המונה מעל 25 עובדים למנות ממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות. בנוסף, גופים ציבוריים מעל 100 עובדים מחויבים בייצוג הולם של %3 עובדים עם מוגבלות.  אנו נרתמים לפעולות מגוונות ליישום דרישות החוק:

 • קידום פעולות למניעת הפליה בתהליכי קבלה לעבודה
 • מתן התאמות בסביבת העבודה על מנת שעובדים עם מוגבלות ישתלבו באופן מיטבי ושוויוני
 • כתיבת נוהל להעסקת אנשים עם מוגבלות ברשות
 • מינוי ממונה על תעסוקת עובדים עם מוגבלות, להובלה וליישום המהלכים שצוינו לעיל

תמי פבר- מזכירת מרכז קהילה ערבה מונתה לממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות. הממונה פועלת להגעה לייצוג הולם כפי שהוגדר בחוק, ומהווה כתובת לפניות של אנשים עם וללא מוגבלות, הן מתוך הארגון והן מחוצה לו. הממונה מהווה מוקד לידע מקצועי ולהכוונה בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות במרכז הקהילתי, בכל ההיבטים המתייחסים למחזור חיי העובד בארגון: איתור, מיון, קליטה, התאמת עמדת עבודה, קידום וכדומה. אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה בנושא.
להלן פרטי ההתקשרות: תמי פבר: 08-6592260 ימים א-ה 8:30-13:00, ובמייל acc@arava.co.il.

תכנית שנתית לתעסוקת אנשים עם מוגבלות במרכז קהילה ערבה

שנת פעילות: 2019

 • מספר עובדים: 100
 • מספר עובדים עם מוגבלויות הנדרש לעמידה ביעד (3%): 3
 • מספר עובדים עם מוגבלויות העובדים במרכז: 4
 • מספר העובדים עם מוגבלויות שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד: 0
 • פרטי הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בארגון: תמי פבר 659226008- acc@arava.co.il.

סיכום פעילות לקידום אנשים עם מוגבלויות בשנת 2018

 1. ייעוד משרות: יועדו 2 משרות למועמדים בעלי מוגבלויות:
  • מילוי מקום שבועי קבוע של אב בית
  • עובד/ת מטבח
 2. מספר המשרות הייעודיות שאוישו בהעדפה מתקנת: 1
 3. אופן איתור וגיוס מועמדים בעלי מוגבלויות: מפאת מיקומנו הגיאוגרפי המרוחק מאוד, לא ניתן להעסיק באופן קבוע אנשים שאינם מתגוררים בתחומי הרשות, (מרחק הרשות מהישוב הכי קרוב אליה הוא 120 ק"מ). על כן, היכולת לגייס עובדים היא רק בתוך הרשות עצמה. מספר התושבים הקטן ברשות מאפשר הכרות כמעט עם כל התושבים, ולכן נעשו פניות ספציפיות אל אנשים בעלי מוגבלויות מתוך הקהילה. כמו כן, נעשתה פנייה למחלקה לשירותים חברתיים על מנת שיכירו את האפשרויות ואת רצון העמותה לשלב עובדים בעלי מוגבלויות.
 4. פעולות נוספות שנעשו:
  • הוגש קול קורא לביטוח לאומי להקמת מרכז לשילוב אנשים בעלי מוגבלויות
  • אולם המופעים הונגש עבור אנשים בעלי לקות שמיעה
  • כל מתחם המרכז הקהילתי הינו מונגש
 5. נקודות לשימור: ישנה רגישות ומודעות בצוות המרכז הקהילתי לאנשים בעלי מוגבלויות, ועל כן קליטתם בצוות נעימה, חמה ומקצועית.
 6. נקודות לשיפור: בערבה כוח האדם המקומי הוא קטן ומוגבל, לכל התחומים, מכל המגזרים, כל שכן –אנשים בעלי מוגבלויות שהם בודדים.

תכנית לשנת 2019

 • מספר העובדים עם מוגבלויות שיש לגייס על מנת לעמוד ביעד: 0
 • מספר משרות המיועדות לאיוש ע"י אנשים עם מוגבלויות: 1
  • עובד/ת מטבח
 • פעולות לקידום נושא העסקת עובדים עם מוגבלויות בעמותה:
  • בפרסום מכרז למשרות מיועדות, נציין שהמשרה מיועדת גם לאנשים בעלי מוגבלויות
  • הנושא יעלה לדיון בהנהלת העמותה ובישיבת צוות ייעודית
  • רכזים המעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות יקבלו ליווי לפי צורך

 

גופי סיוע:

 

 

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!