נוהל תמיכות לשנת 2019

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית לשנת 2019

 

טופס בקשת תמיכה כספית לשנת 2019>>

תבחינים לתמיכות לשנת 2019
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 ובנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות הקבוע בו, להלן התבחינים (קריטריונים) אותם קבעה המועצה בישיבתה מיום
23.09.2019 לתמיכה במוסדות ציבור בשנת הכספים 2019.

הפרטים בקובץ המצורף>>

תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!