נוהל תמיכות לשנת 2021

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשות המקומית לשנת 2021

בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ובהתאם להחלטת מליאת המועצה מתאריך 15/11/2020, מוזמנים בזאת גופים העומדים בקריטריונים להגיש את מועמדותם לתמיכה בשנת 2021.

הפרטים בקבצים המצורפים

מצורפים הנהלים והקריטריונים לתמיכה של המועצה בשלושה תחומים:

תבחינים -בדיקת קריטריונים (שני דפים)>>

טופס למילוי והגשה (שלשה דפים )>>

יש להגיש את המסמכים עד לתאריך 22/12/2020 .

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה