הצהרת בעל העסק "תו סגול"

הממשלה אישרה תקנות שעת חירום הקובעות הקלות נוספות במטרה להחזיר בהדרגה את המשק הישראלי לשיגרה זהירה בצל הקורונה. התקנות נכנסו לתוקפן בחצות הלילה שבין מוצאי שבת (25.4.2020) ליום ראשון (26.4.2020).

החזרה לשגרה העסקית תחת מגבלות הקורונה מטילה עלינו, בעלי העסקים והמועצה את החובה להקפדה על ההנחיות והכללים למען שמירה על בריאות הציבור.

על פי התקנות, עסקים המקבלים קהל ומקומות עבודה יידרשו לעמוד בתנאי ה"תו סגול":

התו הסגול: תנאים להפעלת עסקים ולקבלת לקוחות>>*

* באותו קישור, תחת "קבלת קהל" תמצאו את המידע לכל סוג עסק בנפרד

על כל בעל עסק לעיין ולמלא את הצהרת התחייבות הנדרשות שהעסק עומד בהנחיות ועל סמך הצהרה זו יתקבל "התו הסגול".*

1. ההתחייבות והצהרה לקבלת ה"תו הסגולהעסקת עובדים ( משרד הכלכלה )>>

2. ההתחייבות והצהרה לקבלת ה"תו הסגול"  - קבלת קהל ( משרד הכלכלה)>>

3. התחייבות והצהרה למועצה האזורית ערבה תיכונה בטופס שלפניכם

לתשומת לבכם, רק בעלי עסקים אשר מלאו את התצהירים הרלוונטים לעסק יהיו רשאים לפתוח את העסק!

* על בעלי יחידות אירוח למלא טופס מס' 2- קבלת קהל, אם מעסיקים עובדים, גם טופס מס' 1- העסקת עובדים ובכל מקרה כל בעלי העסקים מכל סוג שהוא נדרשים למלא טופס מס' 3 של המועצה. 

לוגו המועצה


הצהרת בעל העסק "תו סגול"

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות, התש"ף- 2020)

 

מלאתי את הטפסים הבאים של משרד הכלכלה: (חובה) שדה חובה

1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5(ב) (2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף, להלן: "הפעולות").

2. הנני מודע לחובתי לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור. 

Browser not supported