מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א.

מרכז קהילה ערבה יחד עם מפעל הפייס ותכנית פר"ח, מעניקות מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשפ"א.

המלגות יוענקו לסטודנטים, בני הערבה ו/או תושבי הערבה, שישתלבו כמתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים, בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמית.

המלגות מיועדות לסטודנטים שירשמו ללימודי תואר ראשון בערבה באוניברסיטה הפתוחה, או לכל תכנית לימודים מחוץ לערבה, לפי הקריטריונים שמפורטים להלן.  

המלגות יוענקו לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

 • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.
 • כתובתם של הסטודנטים בתעודת הזהות היא ביישובי הערבה התיכונה. הסטודנטים הינם תושבי הערבה בהווה, או בני הערבה שמשפחתם מתגוררת מגורי קבע בערבה.
 • במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"א הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני), המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או הנדסאים מוכרי מה"ט. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
 • הסטודנטים יהיו רשומים ללימודים לאורך כל שנת הלימודים, בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
 • במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית, במינימום 140 שעות לשנה, במסגרות התנדבות שהוגדרו לכך על ידי תכנית פר"ח ומרכז קהילה ערבה.

גובה המלגה:

המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום 5,000 ₪ יוענקו ממפעל הפייס, 4,000 ₪ מתכנית פר"ח, 1,000 ₪ ממרכז קהילה ערבה.

כמות המלגות המקסימלית לחלוקה: 20 בשנה.

בחירת הסטודנטים תעשה על ידי ועדת מלגות של מרכז קהילה ערבה, על פי עמידתם בקריטריונים*, ועל בסיס "כל הקודם – זוכה".

מקומות התנדבות:

סטודנטים שיתקבלו לתכנית, יתנדבו בשתי משימות:

 1. התנדבות בתכנית פר"ח – ההתנדבות אפשרית ברחבי הארץ לפי מיקומם של מרכזי פר"ח. התנדבות בפר"ח כוללת חניכה של תלמיד או הדרכת קבוצה קטנה, בהיקף של כ 4 שעות שבועיות, 120 שעות בשנה. שימו לב! בשנת תשפ"א ניתן יהיה להשתלב רק במרכזי פר"ח מחוץ לערבה, (דימונה, אילת, באר שבע, ירוחם, וברחבי הארץ).
 2. התנדבות בערבה – ביצוע תפקיד מתוך הרשימה שבהמשך, בהיקף של 20 שעות שנתיות. חלק מהתפקידים ניתנים לביצוע באופן מרוכז בחופשות סמסטר, חלק מיועדים רק למתגוררים בערבה. השיבוץ לתפקידים יהיה לפי בקשת הסטודנט, ובהתאם לצורכי מרכז קהילה

אפשרויות התנדבות בערבה:

 • מילוי תפקידים במרכז הצעירים – מיועד למתגוררים בערבה
 • הדרכה בקייטנות (חנוכה / פסח / קיץ)
 • השתלבות בפעילות נוער למניעת מצבי סיכון ("בא בלילה") – אפשרי לבצע בחופשות
 • חניכת תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילות בלתי פורמלית – מיועד למתגוררים בערבה
 • עבודה עם אנשי הגיל השלישי - אפשר לבצע בחופשות

ההרשמה תעשה בשני ערוצים:

מילוי טופס בקשה מקוון >>

והרשמה באתר פר"ח - שתיפתח בתאריך 1/9/2020>>

פרטים נוספים – גליה קפ, מנהלת מרכז הצעירים 052-4128358, mada@arava.co.il


*ריכוז הקריטריונים לקבלת המלגה:

קריטריון

ניקוד

ניקוד במידה ואינו עומד בקריטריון

אזרח ישראל

10 חובה

נפסל

תושב הערבה בתעודת הזהות

10 חובה

נפסל

מרכז חיי הסטודנט ו/או משפחתו נמצא בערבה

10 חובה

נפסל

הסטודנט נרשם לשנת לימודים מלאה** בשנת הלימודים תשפ"א

10

במידה ולא יירשם לשני סמסטרים – ייפסל.

תכנית חלקית - 5

הסטודנט יתגורר בשנת הלימודים בערבה

10

5

הסטודנט נרשם לתכנית לימודים לתואר ראשון בערבה

10

5

סה"כ

60

45

 

המלגה תינתן למקבלי הניקוד הגבוה בין 45-60, במקרה של שוויון בין מועמדים – יזכה המועמד שמילא את טופס ההרשמה מוקדם יותר, במקרה של שוויון נוסף בין מועמדים, תתבצע ביניהם הגרלה.

** שנת לימודים מלאה: הרשמה לכמות הקורסים שמעניקה לפחות רבע מנקודות הזכות הנחוצות לתואר אליו נרשמים.


 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה