מלגות פיס לסטודנטים לשנה"ל תשפ"ב

הגשת טופס בקשה מקוון>>


מרכז צעירים ערבה יחד עם מפעל הפייס ותכנית פר"ח, מעניקות זו השנה השנייה מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים הקרובה - תשפ"ב בסכום של 10,000 ₪ לשנה.

המלגות יוענקו לסטודנטים, בני הערבה ו/או תושבי הערבה, שישתלבו כמתנדבים במסגרת מיזמים חברתיים, בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמית.

המלגות מיועדות לסטודנטים שירשמו ללימודים במוסד אקדמי בערבה ומחוצה לה לפי הקריטריונים שמפורטים להלן.

המלגות יוענקו לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

 • הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.
 • כתובתם של הסטודנטים בתעודת הזהות היא ביישובי הערבה התיכונה. הסטודנטים הינם תושבי הערבה בהווה, או בני הערבה שמשפחתם מתגוררת מגורי קבע בערבה.
 • במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני), או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או הנדסאים מוכרי מה"ט. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
 • הסטודנטים יהיו רשומים ללימודים לאורך כל שנת הלימודים לשני הסמסטרים: סתיו (א') ואביב (ב').
 • במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית, במינימום 140 שעות לשנה, במסגרות התנדבות שהוגדרו לכך על ידי רכזת המלגות של מרכז הצעירים וארגון פר"ח.

גובה המלגה:

המלגה מוענקת בעבור שנת לימודים אחת בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה, כאשר מחצית מהסכום 5,000 ₪ יוענקו ממפעל הפייס, ו-5,000 ₪ ממרכז קהילה ערבה ותכנית פר"ח.

כמות המלגות המקסימלית לחלוקה: 20 בשנה.

בחירת הסטודנטים תעשה על ידי ועדת מלגות של מרכז קהילה ערבה, על פי עמידתם בקריטריונים**, ועל בסיס "כל הקודם – זוכה".

מקומות התנדבות:

סטודנטים שיתקבלו לתכנית, יתנדבו בשתי משימות:

 1. התנדבות של 120 שעות באחד מ-2 המסלולים הבאים-
   
  •  תכנית פר"ח – ההתנדבות בתכנית זו אפשרית רק מחוץ לערבה לפי מיקומם של מרכזי פר"ח (דימונה, אילת, באר שבע, ירוחם, וברחבי הארץ). התנדבות בפר"ח כוללת חניכה של תלמיד או הדרכת קבוצה קטנה, בהיקף של כ-4 שעות שבועיות, 120 שעות בשנה. הרשמה לתכנית באתר פר"ח ונפתחת ב-28.8.21 ומבוססת על "כל הקודם זוכה".
   שימו לב! הקבלה לתכנית פר"ח מותנת בראיון קבלה והליך רישום מולם, אי עמידה בתנאים אלו תבטל את הזכאות למענק מלגת זו.
    
  • תכנית של מרכז קהילה ערבה - התנדבות עם אנשי הגיל השלישי, נוער וילדים בערבה. הקבלה לתכנית זו מותנת בראיון קבלה מול רכזי התחום במרכז קהילה ערבה ועבודה פרונטלית מול קהל היעד, לכן עדיפות תינתן לסטודנט המתגורר בערבה. פירוט על הפרויקטים המוצעים יפורסם בהמשך. 
    
 2. התנדבות של 20 שעות בקהילה - ביצוע תפקיד מתוך הרשימה* שבהמשך, בהיקף של 20 שעות שנתיות. חלק מהתפקידים ניתנים לביצוע באופן מרוכז בחופשות סמסטר, חלק מיועדים רק למתגוררים בערבה. השיבוץ לתפקידים יהיה לפי בקשת הסטודנט, ובהתאם לצורכי מרכז קהילה ורכז הפרויקט. 

  * אפשרויות התנדבות בקהילה (20 שעות):
  - מילוי תפקידים במרכז הצעירים – מיועד למתגוררים בערבה במהלך שנת הלימודים.
  - הדרכה בקייטנות (חנוכה / פסח / קיץ).
  - השתלבות בפעילות נוער למניעת מצבי סיכון ("בא בלילה") – אפשרי לבצע בחופשות.
  - חניכת תלמידים עם צרכים מיוחדים בפעילות בלתי פורמלית – מיועד למתגוררים בערבה.
  - עבודה עם אנשי הגיל השלישי – מיועד למתגוררים בערבה.

האחריות על קיום שעות ההתנדבות הינה על הסטודנט, ותחת אחריותו לדאוג שישובץ במקומות האפשריים להתנדבות מבחינתו ועליו לעמוד בדרישות ההתנדבות במלואן. מספר המקומות לפרויקט מוגבל. 

ההרשמה תעשה בשני ערוצים:

שימו לב! בעצם מלוי הטפסים אלו אין הדבר אומר כי אכן זכית במענק. הודעה על כך תקבל באופן רשמי למייל רק לאחר החלטת ועדת המלגות.

ריכוז הקריטריונים לקבלת המלגה:

לתקנון המלא של מפעל הפיס>>

קריטריון

ניקוד

ניקוד במידה ואינו עומד בקרטריון

אזרח ישראל

10 חובה

נפסל

תושב הערבה בתעודת הזהות

10 חובה

נפסל

מרכז חיי הסטודנט ו/או משפחתו נמצא בערבה

10 חובה

נפסל

הסטודנט נרשם לשנת לימודים מלאה*** בשנת הלימודים תשפ"ב

10

במידה ולא יירשם לסמסטר א'+ב' – ייפסל.

תכנית חלקית - 5

הסטודנט יתגורר בשנת הלימודים בערבה

10

5

הסטודנט נרשם לתכנית לימודים לתואר ראשון בערבה

10

5

סה"כ

60

45

 

המלגה תינתן למקבלי הניקוד הגבוה בין 45-60, במקרה של שוויון בין מועמדים – יזכה המועמד שמילא את טופס ההרשמה מוקדם יותר, במקרה של שוויון נוסף בין מועמדים, תתבצע ביניהם הגרלה.

*** שנת לימודים מלאה: הרשמה לכמות הקורסים שמעניקה לפחות רבע מנקודות הזכות הנחוצות לתואר אליו נרשמים וכוללת הרשמה לסמסטר א' (סתיו) וסמסטר ב' (אביב).

לפרטים נוספים ושאלות:

גליה קפ
מנהלת מרכז צעירים
052-4128358
 

לוגואיים

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה