תקנון מרכז קהילה ערבה תשפ"ד 2023-2024

כללי:

 • שנת הפעילות תשפ"ד תיפתח בהדרגה לפי תכנית הפעילות שפורסמה:
  - חוגים לכיתות א-ב יתחילו ב 8/10 אחרי חופשת סוכות.
  - תכנית דה וינצ'י לכיתות א-ג תתחיל גם היא ב 9/10.
  - שאר החוגים יתחילו ב 10/9/23, אלא אם פורסם אחרת.   
 • השיעורים והאימונים תומחרו על בסיס של 30 שבועות. בשבוע יתקיימו שיעור אחד או יותר, לפי מאפייני כל פעילות.
 • שנת הפעילות תסתיים בתום 30 השבועות. צפי לסיום: 13/6/24.
 • מפאת מזג האוויר - חוגי הכדורגל יסתיימו בחודש מאי ותומחרו לפי 25 שבועות.
 • ההשתתפות בפעילויות השונות מותנית ברישום מוקדם ובהסדרת התשלום.
  במידה וישנו חוב למרכז קהילה בעבור פעילויות/חוגים/שירותים משנים קודמות, לא תתאפשר הרשמה ללא הסדרת חוב.
 • תתכן סגירת קבוצות במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים.
 • יתכן שינוי במועדי החוגים משיקולים שונים.
 • מרכז קהילה שומר על זכותו להגביל את מספר המשתתפים בכל פעילות, ולסגור את ההרשמה לפעילות לפי מספר המשתתפים המקסימאלי שייקבע על ידיו, כמו כן – לאחד קבוצות במידת הצורך, או לבצע שינויים אחרים משיקולים שונים.
 • מרכז קהילה שומר על זכותו להפסיק את השתתפותו של תלמיד/ה במידה והתנהגותו תפגע במהלך התקין של הפעילות.
 • הרשמה לפעילויות המחייבות מאמץ פיזי,(ספורט/ מחול/ גיל שלישי), משמעה שהמשתתף בריא וללא מגבלות שלא יאפשרו לו להשתתף בתוכנית.
 • משתתפי קבוצות הספורט התחרותי וחדר הכושר ישלמו תשלום נוסף עבור ביטוח ספורטאים.
 • תוכנית הפעילות נקבעת ע"י רכזי ומנהלי התחומים וניתנות לשינוי אך ורק על פי החלטתם.
 • מרכז קהילה יבטל ימי פעילות במועדים מוגדרים בלבד כמו – חגי מעלות, היום הפתוח וערב ימי זיכרון. המפגשים שיבוטלו במועדים אלו – יושלמו בהמשך השנה.

לוח החופשות מפורסם באתר, בדף החוגים  >

תשלומים

 • תשלום לפעילות מתמשכת שנתית יחולק אוטומטית לעשרה תשלומים שווים בכרטיס אשראי, מספטמבר עד יוני. 
 • ועדת הנחות – ניתן לפנות בכתב בבקשה להנחה בתשלום קישור לטופס בקשה להנחה >. 
  הבקשה תידון בוועדת הנחות בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים. את הבקשות יש להגיש  באמצעות טופס מקוון  עד ה 7/10/23. יש לצרף לבקשה 3 תלושי שכר. הוועדה לא תדון בבקשות ללא תלושי שכר. אין אפשרות לקבל כפל הנחות לאותו ילד.  ההנחות מיועדות לחוגים שנתיים ולא לפעילויות חד פעמיות.
 • תושבים הזכאים לתמיכת המחלקה לשירותים חברתיים מתבקשים לפנות אליהם ולהסדיר את הזכאות לקבלת התמיכה. עד שזו תתקבל, עליהם להירשם ולהסדיר את התשלום לפעילות. התשלום יוחזר אליכם בהתאם לתמיכה שתאושר.
 • תקופת ניסיון בתשלום – בכל החוגים השנתיים יינתנו שיעורי ניסיון בתשלום החלק היחסי מסך התשלום לחוגעד ה 1/11/23  – ניתן יהיה לפרוש מהחוג ולקבל החזר כספי יחסי. הודעה על הפרישה יש לשלוח בכתב לרכז התחום או למזכירות. במקרה של הרשמה מאוחרת במהלך השנה, ניתן יהיה לפרוש ולקבל החזר כספי לכל היותר לאחר 4  שיעורי ניסיון.  
  למימוש יתרת התשלום ניתן לעבור לחוג אחר, במידת האפשר, לאחר אישור רכזי התחומים.
 • תלמיד שיאלץ להפסיד יותר מ 3 שיעורים רצופים בשל מחלה– יקבל זיכוי יחסי החל מהשיעור הרביעי שיאלץ להפסיד. (במחול ובדה וינצ'י הכוונה בשיעור הוא ליום פעילות מלא). הזיכוי יאושר לאחר הגשת אישור רפואי על כך.

שיעורי מוסיקה:

 • מרכז המוסיקה מחויב ל 30 שיעורי מוסיקה לכל תלמיד, מספטמבר ועד יוני באותה שנה.
 • תלמיד שלא יגיע לשיעור במועד שנקבע עבורו – לא יקבל שיעור במועד אחר.
 • השיעור יתחיל בשעה שנקבעה. תלמיד שיאחר שיעורו יתקצר בהתאם.
 • במקרים מיוחדים, ניתן לבטל שיעור בהודעה מוקדמת למורה של 24 שעות לפני מועד השיעור, ולתאם שיעור במועד אחר.
 • הזכות להחליף מועדי שיעורים תתאפשר לעד שלושה שיעורים בשנה, (אלא אם מדובר במקרים חריגים, לפי שיקול דעת מרכז קהילה).

ארוחות ב"מטבח":

ארוחה חד פעמית במטבח תעלה 25 ₪. ניתן לרכוש "צ'יפ" ל 15 / 30 / 60 ארוחות. מחיר הארוחה ירד ככל שכמות הארוחות בצ'יפ גדולה יותר. לפיכך, ההחזר על ארוחות שלא ימומשו מסיבה כל שהיא – עזיבת חוג, שינוי במועד החוג, מחלה, יחושב לפי מחירון הארוחות בהתאם לכמות שמומשה בפועל. (לדוגמא – אם נרכש צ'יפ ל 60 ארוחות, ובפועל מומשו 30 ארוחות בלבד, ההחזר יהיה לפי תעריף גבוה יותר ל 30 ארוחות).

ביטול הרשמה לפעילות חד פעמית (קייטנה, טיול, אירוע תרבות): 

יש להודיע על הביטול לרכז הפעילות או למזכירות מרכז קהילה במייל:    [email protected]

 • ביטול 7 ימים לפני מועד הפעילות – יינתן החזר כספי מלא
 • ביטול במועד מאוחר יותר ועד מועד תחילת הפעילות – יוחזר 50% מהסכום
 • ביטול לאחר מועד תחילת הפעילות – יינתן החזר רק במידה ותהיה הצדקה לביטול, (מחלה או אירוע חריג), לפי שיקול דעת מרכז קהילה.
 • בהרשמה לפעילויות דרך התנועה החדשה, חוגי סיירות, הללויה – ביטול והחזרים כספיים יעשו בהתאם לתקנון של אותם גופים.

 

מזכירות מרכז קהילה ערבה פועלת בימים:
א, ב, ד בין השעות 8:00-16:00
בימים ג, ה בין השעות 8:00-13:00

ליהי פחימה
מזכירת מרכז קהילה


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 13/08/2019

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה