חדשות

שימו לב: בין התאריכים 18.04.2019 ועד 25.04.2019 לא יינתנו שירותי דואר במשרד הדואר בספיר

תהיה חלוקת דואר בלבד.  

נא להיערך בהתאם!