חדשות

בשל סגירת שדה דוב לא יתקיים קו הטיסות לערבה עד להודעה חדשה