חדשות

שעות פיזור חדשות מבתי הספר

החל מיום ראשון הקרוב, ה 15/10, ישתנו שעות ההסעות בצהרים בהתאם ללוחות הצלצולים המעודכנים של בתי הספר.

שעות הפיזור מסונכרנות עם חוגי המתנ"ס, (כלומר – חוגי המתנ"ס יתחילו 10 דקות מוקדם יותר).

שעות האיסוף בבוקר – יישארו ללא שינוי.

שעות הפיזור החדשות:

13:15

14:15

15:15

16:20 (בימי שלישי 16:00)

 

17:20 בימים א, ד בלבד

18:10 בימים א, ב, ד, ה

ללוח ההסעות המלא