חדשות

חדש ביישומון של הערבה!

מעכשיו אפשר לקבל הודעות דרך היישומון - כלליות או מהישוב שלכם.  כשיש הודעות - הן יופיעו בפס השחור התחתון - הקישו על "הודעות חדשות" לראות אותן.

אל דאגה! לא נציף אתכם בהודעות.

מוזמנים להחזיר משוב לתכונה החדשה -  או ליישומון של הערבה בכלל.

ושתהיה שנה אזרחית טובה!