חדשות

שימו לב: היום 13.2 לא יתקיים מפגש כדורשת לגיל המבוגר

נפגש בשבוע הבא.

מוסרת: 

עירית שחר (רווה) 

מנהלת גיל שלישי ובריאות

052-3666171 | 08-6592250

iritr@arava.co.il