חדשות

לצורך מימוש הטבת המס המגיעה לתושבי הערבה יש להפיק אישור תושבות במזכירות המועצה.