חדשות

לצורך מימוש הטבת המס המגיעה לתושבי הערבה יש להפיק אישור תושבות במחלקת גבייה