דלג לתוכן העמוד

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב 

סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרזי חברה 15/05/2016 15/06/2016

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב 
החברה לפיתוח ובנין בערבה בע"מ מציעה למכירה את הרכבים הבאים(כולם או חלקם):
החברה לפיתוח ובניין
סובארו אימפרזה שנת 2007 , מספר רישוי 56-374-61 , נפח מנוע 1500 , בנזין, 336,000 ק"מ, טסט עד פברואר 2017 .
סקודה אוקטביה שנת 2008 , מספר רישוי 81-113-61 , נפח מנוע 1900 , דיזל, 445,000 ק"מ, טסט עד נובמבר 2016 .
סיטרואן ברלינגו שנת 2006 , מספר רישוי 54-574-14 , נפח מנוע 2000 דיזל, 488,000 ק"מ, טסט עד דצמבר 2016 .
סיטרואן ברלינגו שנת 2008 , מספר רישוי 66-421-61 , נפח מנוע 1600 דיזל, 409,000 ק"מ, טסט עד דצמבר 2016 .

כלי הרכב ימכרו במצבם " AS IS " ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בגין מצבם המכאני ו/או מצב השלדה ו/או המצב החיצוני של כלי הרכב. האחריות לבדיקת כלי הרכב ולבירור מצבם תחול על הקונה בלבד.
ניתן להגיש הצעות בכתב בלבד במשרדי החברה עד לתאריך ה- 15.6.2016 בצירוף צ'ק לפקודת החברה לפיתוח ובנין הערבה בע"מ בגין כל רכב עבורו נמסרת הצעה. במכתב יש לציין עבור איזה כלי רכב ניתנת ההצעה.
החברה לפיתוח אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההצעה ו/או לנהל מו"מ עם המציעים, כולם ו/או מקצתם.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז