דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי  מס' 07-03/19 למתן שירותי הדברה

המועצה האזורית הערבה התיכונה בע"מ מזמינה בזה הצעות למתן שירותי ניטור, טיפול, והדברת חרקים ומזיקים מפורטים במסמכי המכרז בכלל, ובהתאם להוראות החוזה המצורף, על נספחיו בכלל, ובמפרט השירותים בפרט.

כל הפרטים בקבצי  (PDF) המצורפים: (נפתחים בלשונית חדשה)

הצעה>>
הוראות >>
חוזה >>
מפרט א' >>
נספח א' >>