דלג לתוכן העמוד

מכרז 04-03/19  לניהול ולהפעלה של צרכנייה בישוב ספיר הערבה התיכונה

עלות המכרז 500 ₪.

סיור מציעים חובה : 30.07.2019 בשעה 10:00 בצרכנייה בספיר.

מועד אחרון להגשה הצעות: 12.08.2019 עד השעה 12:00 .

פרטים בקבצי PDF מצורפים: (נפתחים בלשונית נפרדת)

הודעה מספר 2 למשתתפים בסיור המציעים מיום 30/07/2019>>

הוראות למשתתפים>> 
חוזה שכירות צרכניה>>
כתב הצעה >>
נספח ב' - ביטוחים >>