דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 09-03/19 להרחבת מט"ש עין יהב

בהתאם לנהלי רשות המים והביוב הממשלתית, המנהל לפיתוח תשתיות ביוב

מצורפים מסמכי המכרז: (קבצי PDF, נפתחים בלשוניות נפרדות )

שרטוטים: