דלג לתוכן העמוד

מכרז לניהול ולהפעלה של צרכנייה בישוב ספיר - מספר מכרז : 12-03/19

עלות המכרז 500 ₪. כנס מציעים חובה : 22.09.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות במועצה

מועד אחרון להגשה הצעות:  07.10.19 עד השעה 12:00.

פרטים בקבצי PDF מצורפים: (נפתחים בלשונית נפרדת)

הוראות למשתתפים במכרז>>

חוזה שכירות צרכניה>>

כתב הצעה צרכנייה>>