דלג לתוכן העמוד

מכרז 15-03/19 הכשרת קרקע לצרכי חקלאות במושב צופר

לוגו מועצה

הכשרת קרקע לצרכי חקלאות במושב צופר

 

     מספר מכרז : 15-03/19

 

עלות המכרז 2,500 ₪,  סיווג קבלן רשום: 200 ג'- 4 ,סיור מציעים חובה : 14.11.2019 בשעה 10:00 במזכירות צופר

מ"א 01.12.2019 עד השעה 12:00.


קבצים מצורפים: 

הצעה>>

נספח א' להצעה>>

נספח ב' להצעה>>

כתב הוראות>>

כתב כמויות לקבלן >>

חוזה>>

נוהל ביקורת על העסקת עובדי שטחים>>

נספח ביטוח עבודות קבלניות>>