דלג לתוכן העמוד

מכרז 16-03/19 מבנה רב תכליתי במושב פארן

עלות: 500 ש"ח 

קבצי המכרז: 

פירסום מכרז
הצעה
כתב הוראות 
הצעה נספח א
הצעה נספח ב
נוהל ביקורת על העסקת עובדי שטחים 
נספח ביטוח עבודות קבלניות
חוזה

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז