דלג לתוכן העמוד

מכרז להפעלת בית קפה וחנות בויידור

קובץ המכרז>>

קבצים מצורפים למכרז:

כתב הצעה>>

הוראות למשתתפים>>

חוזה זכיין >>

נספח א': תרשים>>

נספח ב': ציוד ותשתיות>>

נספח ג': אישור ביטוח מכרז>>