דלג לתוכן העמוד

מכרז להפעלת בית קפה וחנות בויידור

סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרזי חברה 18/12/2019 21/01/2020 23:59

קובץ המכרז>>

קבצים מצורפים למכרז:

כתב הצעה>>

הוראות למשתתפים>>

חוזה זכיין >>

נספח א': תרשים>>

נספח ב': ציוד ותשתיות>>

נספח ג': אישור ביטוח מכרז>>