דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס 03-03/20 להפעלת בית הספר המקיף "שיטים" 

המועצה האזורית ה הערבה התיכונה

מכרז פומבי מס'        03-03/20

להפעלת בית הספר המקיף "שיטים" 

 

כל הפרטים בקובץ המכרז 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז