דלג לתוכן העמוד

מכרז 01-03/2020: פיתוח תשתיות במושב פארן

סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרזי חברה 11/03/2020 08:00 30/04/2020 23:59

לשאלות יש לפנות לכרמל בטלפון 054-4750600

או במייל carmel@arava.co.il


חומרי המכרז:

כל הקבצים הם קבצי PDF - בגדלים שבין 1-10 מגה. הורדה יכולה לארוך זמן. 

מסמכי המכרז:

 1. הוראות מכרז >>
 2. חוזה >>
 3. כתב הצעה >>
 4. נוהל ביקורת על העסקת עובדי שטחים >>
 5. שימוש במערכת רמדור >>
 6. נספח א' לכתב ההצעה >>
 7. נספחים ב+ג לכתב ההצעה >>

תכנית כבישים>>

תכניות מים וביוב

 1. 8970-02-תכנית_כללית>>
 2. 8970-02-27YHD-1>>
 3. 8970-02-27YHD-2>>
 4. 8970-02-27YHD-3>>
 5. 8970-02-27YHD-4>>
 6. 8970-02-27YHD-5>>
 7. 8970-02-27YHD-6>>
 8. 8970-02-27YHD-7>>
 9. 8970-02-38N-1>>
 10. 8970-02-38N-2>>
 11. 8970-02-38N-3>>
 12. 8970-02-38N-4>>
 13. 8970-02-38N-5>>
 14. 8970-02-38N-6>>
 15. 8970-02-38N-7>>
 16. 8970-02-38N-8>>
 17. 8970-02-38N-9>>
 18. 8970-02-38N-10>>
 19. 8970-63>>

תכניות פיתוח

 1. faran-sharvul1-גיליון_1_500>>
 2. faran-sharvul1-גיליון_2_500>>
 3. faran-sharvul1-גיליון_3_500>>
 4. Land-7-גיליון_1_500>>
 5. Land-7-גיליון_2_500>>
 6. Land-7-גיליון_3_500>>
 7. Land-7-גיליון_4_500>>
 8. Land-7-גיליון_5_500>>
 9. Paran-Afar-2-500-1>>

תכניות חשמל 

 1. 1500-1-1 16.03.20>>
 2. 1500-2-1 16.03.20>>
 3. 1500-3-1 16.03.20>>
 4. 1500-2-1TB 16.03.20>>
 5. 1500-2-2TB 16.03.20>>
 6. 1500-2-3TB 16.03.20>>