דלג לתוכן העמוד

הזמנה להגשת הצעות לשירותי פיקוח לפרויקט הקמת תשתיות במושב פארן מספר 14-06/2020

סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרזי חברה 22/06/2020 30/06/2020 12:00

הזמנה להציע הצעות למכרז>>

כתב כמויות למכרז>>

הבהרה מס' 1 למכרז>>

פרוט חומרים לצורך הגשת הצעות>>

נספח ג' - אישורי ביטוח בהסכם>>

לקבלת מידע נוסף ותכניות הפרויקט יש לפנות לכרמל הר במייל: carmel@arava.co.il