פיתוח ובינוי

מטרת המחלקה:

מחלקת הפיתוח האזורי במועצה אזורית ערבה תיכונה, הוקמה עם קבלת ההחלטה לקדם את ההתיישבות בערבה תיכונה.
פעילות המחלקה מתבצעת בתאום עם החטיבה להתיישבות, משרד החקלאות ומשרד הבינוי והשיכון, ובשיתוף פעולה מלא עם הגופים המעורבים בפיתוח פרויקטים בערבה תיכונה.

 

תפקידי המחלקה:

סיוע לישובים בתהליכי פיתוח והרחבה של האוכלוסיה, החל מקבלת ההחלטה על קליטה בישוב נתון, דרך הגדרת האוכלוסייה המתאימה, הכנת תכנית עבודה, פעילות פרסומית, גיוס מתיישבים חדשים, ליווי הליך הקבלה לישוב, ועד לטיפול בדיור ותעסוקה מתאים של המתיישבים החדשים וקליטתם בישוב בצורה הטובה ביותר.
תכנית עבודה של הישובים להרחבת האוכלוסיה המקומית 
טיפול בכל היבטי הקליטה בישובים ותאום מול מחלקות המועצה הקשורות באופן ישיר ועקיף לתהליכי קליטת מתיישבים חדשים
תכנון וגיוס כספים לביצוע תשתית במתחמי תיירות.
הכשרות שטחים חקלאיים לקליטה חקלאית.
סיוע למועצה אזורית ערבה תיכונה לתכנון וביצוע מבני ציבור ותשתיות בתחום המועצה והישובים.

 

מילון מושגים:

 1. פל"ח - פעילות לא חקלאית
 2. תל"ח - תעסוקה לא חקלאית
 3. תמ"א - תכנית מתאר ארצית
 4. תב"ע - תכנית בנין ערים
 5. שצ"פ - שטח ציבורי פתוח
 6. סה"מ - סיוע התיישבותי מותנה
 7. מבא"ת - מבנה אחיד לתכנית
 8. מתן תוקף - אישור תכניות
 9. ולנת"ע - ועדה לתכנון לעניינים עקרוניים
 10. ולקחש"פ - ועדה לשמירה על קרקעות חקלאיות ושטחים פתוחים
 11. בקשה להיתר בניה - "גרמושקה"-תיק ורוד
 12. חממת תיירות - סיוע ליזמים לתכנון עסקים תיירותיים
 13. הפקדה, התנגדות - התכנית נכנסת להקפאה של 60 יום לפרסומה בציבור ולקבלת התנגדות
 14. ועדה משותפת (ועדת השניים) - ועדה משותפת למשרד התיירות ולמינהל מקרקעי ישראל לצורך החלטה על פטור ממכרז למיזמים תיירותיים.
 15. פטור ממכרז - הליך קבלת קרקעות מדינה לתיירות ותעשייה
 16. תמ"מ 14 - תכנית מתאר מחוז דרום
 17. תמ"א 35 - תכנית מתאר ארצית לפיתוח, אכלוס ושימור
 18. יעוד קרקע - שימוש ראשי לתא שטח (מגורים/ תעשיה/ מסחר/ חקלאות ועוד)

 

 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה