פרטי רישוי - קבוצה 2: דלק ואנרגיה

קבוצה 2: דלק ואנרגיה

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

2.1 א

גז -
 מילוי מכלים ומכליות

 

2.1 ב

גז -
 אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

2.1 ג

גז -
 מכירתו, חלוקתו

 

2.1 ד

גז -
שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

 

2.1 ה

גז - תיקון מכלים

 

2.1 ו

גז  - חניון למכליות

חניה לאחר שעות העבודה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי מגז וכל הברזים סגורים ונעולים.

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

2.2 א

דלק לסוגיו –

תחנת דלק ותדלוק

 

2.2 ב

דלק לסוגיו – בית זיקוק

 

2.2 ג

דלק לסוגיו – שינועו בצנרת

 

2.2 ד

דלק לסוגיו -
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

מותר רק לשימוש תפעולי של עסק.

2.2 ה

דלק לסוגיו – מסופי דלק

 

2.2 ז

דלק לסוגיו – חניון למכליות דלק

חניה לאחר שעות העבודה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי מדלק וכל הברזים סגורים ונעולים.

2.2 ח

דלק לסוגיו – שינועו במכליות

חניה לאחר שעות העבודה תבוצע רק כאשר הרכבים לרבות הצנרת ריקים לגמרי מדלק וכל הברזים סגורים ונעולים.

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

2.4

תחנת כוח

 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה