פרטי רישוי - קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 3: חקלאות ובעלי חיים

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים-
בעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים  -
הצגתם

 

בעלי חיים ירכשו מבית גידול מסודר המפוקח על ידי רופא וטרינר. בעל העסק יחזיק למשך שנה את  האישור המהווה הוכחה למקור בעלי החיים ויציגם לווטרינרית הרשותית על פי דרישה.
טיפולים וטרינריים שיבוצעו לבעלי החיים, יתועדו ביומן טיפולים.
מזון בע"ח יוחזקו על גבי מדפים, בגובה 30 ס"מ לפחות,  באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק.
מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה וניקוי לבין המזון.

מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות.
לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון  לבעלי חיים שפג תוקפו.

לא תבוצע פעולת אריזה  מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.
בחנות תבוצע הדברה תקופתית  ע"י מדביר מוסמך באופן שלא מסכן את בעלי החיים והמזון במקום.   תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של כחצי שנה.

3.2 ו

מספרה לבעלי חיים

התספורת תתבצע על גבי שולחן נירוסטה שמשטחו העליון ניתן לחיטוי. המשטח, אמבטיית הרחצה/כלי העבודה יעברו חיטוי בחומר מאושר בסוף כל טיפול בבעל חיים, ייובשו ויישמרו יבשים עד לטיפול הבא.
שטיפת בעל חיים תתבצע במים שעברו חימום ובאופן שלא יהווה סטרס לבעל החיים.
 

3.2 ח

בעלי חיים, לרבות ימיים  -
עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בה

בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים)התשמ"א-1981,לרבות מרחקים בין משקי עופות ולולים שכנים.

במידה ויש שימוש בפורמלין הוא יבוצע בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה המפורטות במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

לפני תחילת היישום  תעשה בדיקת אטימות כמפורט במסמך " תנאים מיוחדים להיתר רעלים לעיסוק בחיטוי לולים בפורמלין".

 

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים - וניקויים

 

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  -
|ייצורם, אריזתם, אחסונם

 

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

 

3.5 א

מזון לבעלי חיים –

ייצורו, עיבודו, אריזתו

 

 

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  -
אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

אחסון והובלה של חציר וקש וחומרים אחרים העלולים להתפזר, יבוצעו באופן שימנע פיזורם לרשות הרבים.

בחנות למכירת מזון לבעלי חיים -
מזון בע"ח יוחזקו על גבי מדפים, בגובה 30 ס"מ לפחות,  באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק.
מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה וניקוי לבין המזון.
מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות.
לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון  לבעלי חיים שפג תוקפו.

לא תבוצע פעולת אריזה  מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.

3.6 א

פסדים - איסופם

 

3.6 ב

פסדים - עיבודם

 

3.6 ג

פסדים - מכירתם

 

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
ייצורם

 

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות -
אחסונם

שפך תכשירים ותכשירים  שפג תוקפם יפונו לאתר מאושר על פי חוק. אישורי קליטה באתר ישמרו למשך 3 שנים ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה.

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה