פרטי רישוי - קבוצה 5: מים ופסולת

קבוצה 5: מים ופסולת

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

5.1 א

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  תחנת מעבר ומיון

 

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  איסופה, הובלתה

חניית רכבים בתום יום עבודה תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש.
החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים מפסולת ושטופים וברזי הניקוז סגורים.

5.1 ג

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

5.1 ד

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת יבשה

 

5.1 ה

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים -  אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

5.3 א

שפכים וקולחין - עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

5.3 ג

שפכים וקולחין - הובלתם במכליות

חניית רכבים בתום יום עבודה תותר רק באזור המרוחק מבתי מגורים באופן שלא יגרמו מטרדי ריח ורעש.
החניה תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים משפכים ושטופים וברזי הניקוז סגורים.

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה