פרטי רישוי - קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבוצה 10: תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים –

חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

מגרסה ניידת – תהיה זמנית, תמוקם רק  באתר בנייה במועצה לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד למשך תקופת הבנייה ובכפוף למדיניות המועצה.

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

10.4 א

טקסטיל, דברי
הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

10.4 ב

טקסטיל, דברי
הלבשה -
גזירה, תפירה

 

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, ומוצריהם –
הכנתם, ייצורם, עיבודם

 

10.7 ב

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם -
אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי

-בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות אבק לסביבה.

-אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה יבוצע בתאי אחסון בלבד.

-תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת  יהיו סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל עת.

-תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים ב- 3 צדדים . על קירות התאים יסומן קו גובה במרחק של 0.5 מטר מקצה העליון של הקירות . ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על קו הגובה המסומן.

-לא יהיה אחסון של חול ואגרגטים אלא בתאי האחסון האמורים לעיל.

-אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו פעולות אריזה של זפת בעסק.

-אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר המתוכננת לכך שריכוז החומר החלקיקי  הנפלט מסילוסים לא יעלה על 10 מג"/מק"ת.  המערכת תכלול  התראה על מילוי יתר .
מערכות הסינון וההתראה  יהיו תקינות בכל עת  ויתוחזקו לפי הוראות היצרן .
שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות סגורות בלבד.

-פסולת מהעסק תפונה  לאתר מורשה במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  אבן ושיש

 

10.7 ד

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  בלוקים

 

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

10.8 ב

חומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

תנאים יינתנו בהתאם לאופי והיקף הפעילות של העסק הספציפי

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

 

10.10 ב

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - אחסונם

 

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 

 

10.10 ד

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - איסופם, שינועם 

 

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -

 

10.10 ו

טיפול בפסולת

 

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירה, אחסונם, אריזתם

 

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 

 

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם 

 

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 

 

10.13

מרפדייה 

 

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב'

10.14 ג

מסגריה 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב'

10.14ד

ייצור שלטים 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 10.16 ב'

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם

כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות,  תתבצע על גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, השטח האמור יהיה מקורה.

חל איסור על הנצלת חומרים מהגרוטאות בעזרת שריפה.

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

10.16 ג

עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו 

 

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה