פרטי רישוי - קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

7.1 ג

בית אבות –

 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.
פינת חי תוקם רק לאחר שהוגשה בקשה והתקבל אישור להקמתו מאת הווטרינרית הרשותית.

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

7.4 ד

מקווה

 

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

 

7.5

מכון כושר

 

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

 

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

7.7 ג

קרקס

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.7 ו

דיסקוטק

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

מופע או יריד יתקיימו  רק לאחר שהוגשה בקשה והתקבל אישור לקיומם מאת הווטרינרית הרשותית.

7.7 י

יריד מזון

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

 

7.8 א

קייטנה

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.8 ב

מחנה נוער

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, שעיקר עיסוקו הוא קיום אירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ההגשה

מניעת זיהום אוויר וריחות
בעל עסק שבו מתקיימת פעילות של הכנה, טיפול והגשת מזון,  למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר, על פי ההנחיות המופיעות בנספח "מסעדות ובתי אוכל דרישות והנחיות עיקריות לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר" .
מפרידי שומן

בעל עסק, המזרים שפכים המכילים שומנים למערכת הביוב, בריכוז הגבוה מהריכוזים הקבועים  בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014

כנוסחם באותה עת,  יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב.  מפריד השומן  יתוכנן, יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב ובאופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014

  • תכולת המפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
    טיפול בשמן מאכל משומש 
    בעל עסק יאסוף שמן מאכל משומש במכל ייעודי, שעומד על מאצרה בנפח 110% מנפח המיכל באזור מקורה,  ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך שנתיים ולהציגם על פי דרישה.
    בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות בעסקים" בכל הנוגע לשימוש בבשר.
    בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 .

7.10 א

מתקני שעשועים

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

7.10 ב

לונה פארק

בעל העסק יקיים את כל הוראות המועצה בנוגע לטיפול בשפכים ובפסולת.

 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה