פרטי רישוי - קבוצה 8: רכב ותעבורה

קבוצה 8: רכב ותעבורה

חזרה למפרט המועצה>>

 

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות פרטניות

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

8.3 ב

הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

8.6 ב

חניון בתשלום,

חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

8.6 ג

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה),למעט חלקים משומשים

רחיצתם

בעל העסק יקיים את כל האמור בתקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), * תשס"א-2001

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה), למעט חלקים משומשים

ייצורם, שיפוצם

 

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

 

8.7 א

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) -
מכירתם, אחסונם

 

8.7 ב

חלקים משומשים של כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - פירוקם מהרכב

 

8.8 א

כלי שיט -
השכרתם, אחסונם

 

8.8 ג

מעגנה

 

8.8 ד

כלי שיט -
ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

8.9 א

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

 

8.9 ב

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

חשמלאות

 

 

8.9 ד

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

תיקון תקרים

 

 

 

8.9 ו

מוסך מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי  -

טיפול אחר ברכב

 

 

8.11

רכבל

 

 

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 
 

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה