פרוייקטים

ערבה נקיה משקיות נילון

בישראל משווקות מדי חודש כ 3,000 טון של שקיות פלסטיק שמהוות 28% מנפח האשפה. לשימוש בשקיות ישנן השלכות סביבתיות מרחיקות לכת: זיהום שטחים פתוחים, שמורות טבע, חופי ים,שטחים ציבוריים ועוד.

פגיעה בחי ובצומח – כ- 100,000 בע"ח יבשתיים וימיים מתים מבליעת שקיות מדי שנה. צמחים מכוסים בשקיות נפגעים כתוצאה מהקטנת חילוף גזים.

היחידה הסביבתית תקדם את צמצום השימוש בשקיות פלסטיק והאיסוף שלהן לצרכי מיחזור. הצימצום יעשה על ידי עידוד התושבים לשימוש בתיקים רב פעמיים במקום שימוש בשקיות והוצאתן מהצרכניות. איסוף שקיות במרכז המיחזור של הישוב, גיוס מערכת החינוך לעניין והעלאת המודעות של הילדים, עידוד שימוש בתיקי אוכל מותאמים לנשיאת מזון ללא צורך באריזה של שקיות.

 

אתרי פסולת בניין

מזכיר המועצה ביחד עם היחידה הסביבתית והמשרד להגנת הסביבה מקדמים הקמת שלושה אתרי פסולת יבשה מוסדרים (פסולת בניין ואלקטרוניקה) בצפון הערבה התיכונה, במרכז ובדרום שישרתו את אוכלוסיית הערבה התיכונה, ושיקום האתרים הפיראטיים במושבים.

 

הדברה ביולוגית במתקנים לטיפול בשפכים (מט"ש) בישובים:

פרויקט עתידי בשיתוף עם תברואן המועצה שמטרתו להפסיק את הריסוס הכימי הקיים היום להדברת זחלי יתושים במט"שים, שמזיק לסביבה,והחלפתו בדגיגים שיאכלו את הזחלים ויכולים לחיות בחומר האורגני שקיים במט"ש.

פרויקט כזה ניתן ליישם רק במט"ש מוסדר שיש בו משאבה והשבת מים להשקיה של התמרים כפי שקיים היום בחצבה ופארן. בעתיד יקומו מט"שים בכל הישובים.

חומר נוסף שיכנס לשימוש הוא בצילוס, רעלן שמופק מחיידק, מפוזר במים וגורם להרג של זחלי היתושים שבולעים אותו.

 

מפעל קומפוסט בערבה: ראה סעיף קומפוסטציה.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה