מחלקות

תפקידים מחלקות ואגפים במועצה

1. ראש המועצה

 • דוברות
 • גיוס משאבים
 • מבקר הרשות

2. מנכ"ל המועצה

 • רווחה
 • תחבורה
 • איכות סביבה
 • בטחון
 • כ"א ושכר
 • הנהלת חשבונות
 • גבייה
 • ארנונה
 • מכרזים
 • בריאות
 • וטרינרית
 • רישוי עסקים
 • שירותי דת
 • תחזוקה ונוי

3. מחלקת חינוך

 • מתנ"ס
 • בית ספר יסודי
 • בית ספר תיכון
 • מרכז טיפולי
 • הגיל הרך
 • טיפול בפרט
 • מרכז טיפולי - שפ"ח
 • נוער
 • גיל שלישי

4. בינוי ותשתיות

 • תכנון
 • פיקוח

5. קהילה וצמיחה דמוגרפית

 • קליטה

6. מחקר ופיתוח

 • חקלאי
 • מדעי

7. ועדה חקלאית

 • קרקע
 • מים
 • תשומות משותפות

8. ועדה מקומית

 • מהנדסת

9. חברה לפיתוח

 • מרכז משתלמים
 • סטודיו לגרפיקה
 • אינטרנט ערבה
 • סלולר ערבה
 • עובדים לחקלאות
 • תיירות
 • פיתוח עסקי
 • מרכז ויידור
 • תקשוב

 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה