שרותי הגזברות

גזבר המועצה מטפל בכל ענייני הכספים של המועצה וכפופים לו ארבעה משרדים:

הנהלת חשבונות :

  • ריכוז בדיקה, רישום ועיבוד של כל הפעילויות הכספיות
  • הכנת דו"חות כספיים חודשיים, רבעוניים ומאזן בסוף השנה
  • עריכת התאמות מול גורמים שונים הקשורים עם המועצה
  • ניהול ספרי הנהלת חשבונות
  • עריכת דו"חות בקרה תקציבית
  • הכנת ניתוחים כלכליים שונים

שכר:

טיפול במערך כוח אדם והשכר של עובדי המועצה האזורית והגופים הנלווים.

גבייה:

  • טיפול בגביית ההכנסות העצמיות של המועצה – ארנונה ואגרות שונות לרבות אגרות ועדת בנין עיר
  • טיפול בפניות ובהשגות
  • עדכוני מנהל האוכלוסין

רכש:

תפקידה של מחלקת הרכש במועצה הינו ריכוז, תכנון, ביצוע ובקרה של כל תהליכי הרכש והלוגיסטיקה במועצה. 
בנוסף, עליה להבטיח  שהרכישות עבור המחלקות יבוצעו עפ"י קריטריונים של עלויות נמוכות ואיכות גבוהה וינוהלו עפ"י חוקים ונהלים המחייבים את המועצה.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה