תקציב המועצה

חוק יסוד התקציב, התשמ"ה (1985) מחייב כל רשות מקומית לפעול במסגרת תקציב שנתי.

התקציב הוא המסגרת הכלכלית לפעילותה של המועצה והוא משקף תמונת מצב של פעילות המועצה, מבנה המועצה, מספר עובדיה, תפקודיה השונים והאופן שבו היא מבצעת אותם.

התקציב קובע את היקף הפעולה לכל ענף לאותה שנת עבודה ומצד שני מבטיח את הכספים הדרושים למילוי המשימה.

התקציב הוא בגדר "הרשאה", כלומר, המועצה רשאית להוציא את הסכום הנקוב שבתקציב המאושר. יש לראות בתקציב מסגרת שאין לחרוג ממנה אולם- אין חובה להוציא כל סכום שרשום בו, אלא ביחס למימוש אומדן ההכנסות.

תקציב 2020>>
תקציב 2019>>

תקציב 2018>>


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 01/08/2017

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה