ארנונה וגבייה

קישור למחלקת גבייה

 

ארנונה מהי ?

הארנונה היא תשלום שכל בעל / מחזיק בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכו'..) בתחום המועצה משלם על פי חוק. הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה ומהווה מקור מרכזי לתקציב המועצה, במיוחד על רקע צמצום הסיוע הממשלתי. סכום הארנונה מחושב על פי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר. התעריף נקבע בצו הארנונה המאושר מדי שנה על ידי מליאת המועצה.

  1. המועד החוקי לתשלום מלוא הארנונה חל ביום הראשון לכל שנה קלנדרית (1 בינואר). ממועד זה מתגבש חוב הארנונה. עם זאת החוק מתיר לדחות את מועד התשלום ל-6 חיובים דו-חודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן.
  2. תשלום מלוא הארנונה מראש המבוצע בתחילת השנה ועד לתום השנה (31 בדצמבר) מזכה את המשלם ב-2% הנחה.
  3. תשלום באמצעות הוראת קבע מזכה את המשלם ב-2% הנחה. 
  4. השגה על גודל הנכס יש להגיש למדור גביה.

הודעה על חילופי מחזיקים בנכס:

בעת חילופי מחזיקים בנכס במקרה של, מכירה או השכרת הנכס – יש להצטייד ב:

  1. תצלום חוזה השכירות/ המכר כנדרש, בציון תאריך תחילת החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש.
  2. טופס חילופי מחזיק בנכס.

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל, על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום במועצה, ולכן חשוב למסור הודעה בכתב למועצה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס ובדרך זו יימנע חיוב מיותר.


בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים. אין צורך לפנות לרשות המקומית.

מידע נוסף על פרטי הזכאות ועל אופן הגשת הבקשה תמצאו באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה והתעשייה>>


טפסים להורדה / קישורים 


חגית כלפון
מחלקת גבייה


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 19/05/2024

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה