שקיפות וחופש המידע

חוק חופש המידע התשנ"ח - (1998) מאפשר לכל אזרח או תושב ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש.

דוחות על פי חוק חופש המידע 

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה האזורית הערבה התיכונה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות >

נגישות מבנים פברואר 2022 >

תצהיר ראש הרשות >


בקשות לקבלת מידע 

המועצה האזורית הערבה התיכונה אחראית גם לספק את המידע הרלוונטי, על פי חוק חופש המידע.

כדי לקבל מידע, יש למלא את הפרטים בקישור.  שם הרשות הציבורית: מועצה אזורית הערבה התיכונה 

בקשה לקבלת מידע>>

הודעת חופש המידע (אגרות), התשפ"ד 2023 (מעודכן נובמבר 23)  >


מידע על בקשות על פי חוק חופש המידע על פי שנים:

שנה מס' בקשות שהתקבלו דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור
2023 9 לצפיה >>
2022 13 לצפייה >>
2021 7 לצפייה>>
2020 14 לצפייה>>
2019 9 לצפייה>>
2018 9 לצפייה>>
2017 לא התקבלו בקשות לצפייה>>

ממונה על חופש המידע במועצה:

אלינור פרץ
ע. גזברית


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 06/11/2023

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה