ועדות

ועדות המועצה

תפקידן לסייע בניהול שוטף של המועצה

שם הועדה תפקידיה חברים
ועדת ביקורת לבקר את פעולות המועצה, את הדו"חות הכספיים, התייחסות לליקויי מבקר משרד הפנים בביקורתו השנתית.  עו"ד עלי דבסאן , יואב מויאל, אבי שדה, אוסי וינטר
ועדת מכרזים לבדוק הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לראש המועצה על ההצעה הראויה שגיא קליין יו"ר,  רויטל טריפלר, יואב מויאל וברוך אושרוביץ.
ועדת תמיכות במוסדות ציבור   יו"ר רויטל טריפלר, עו"ד רועי פטריק, פיטר רבין, יואב מויאל
ועדת הנחות וסיוע מוסמכת לתת הנחה לנזקקים במקרים ובשיעורים הקבועים בחוק רויטל טריפלר יו"ר,  עו"ס עדי לזר,עו"ד רועי פטריק, פיטר רבין ויואב מויאל.
ועדת איכות הסביבה לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה, לקבוע את יעדי המועצה בנושאי איכות הסביבה יעל חביב יו"ר, רויטל טריפלר, רועי גלילי, פיטר רבין, נציגי איכות הסביבה בישובים, נציג משרד איכות הסביבה.
הנהלת איכות הסביבה   רויטל טריפלר יו"ר, יעל חביב, חמי ברקן, עדי ולרשטיין, רפי גלעדי, אשר אלימלך.
שולחן חינוך קידום נושאי החינוך, מתן תמיכה ארגונית, סיוע בהכנת תוכנית אב לחינוך, מתן מענה מיטבי לצרכי הקהילה איילת להב ביגר יו"ר, מנהלי תחומים בחינוך ונציגי ישובים.
ועדה חקלאית לטפל בעניינים החקלאיים של האזור ולייצג את החקלאים מול גורמי חוץ יו"ר חמי ברקן , בועז הורוביץ, שגיא קליין,אשר לביא, איתן ליפשיץ, גלעד ליבני, יובל ברזילאי, עידו שחם - עין יהב, עומר עדין -חצבה, אלברט שונר -צופר, ישראל זר -פארן, אסף בוקס -עידן.
ועדת רישוי עסקים לדון בנושאי רישוי עסקים כולל מקרים חריגים רויטל טריפלר יו"ר, אייל בלום, יואב מויאל, מגי יועץ, אילנה בהגן.
ועדת רכב תפקידה לקבוע את מדיניות הרכב של המועצה נדב אילון יו"ר, רויטל טריפלר,  קצין בטיחות בתעבורה.
ועדת הסעות לפקח על הסעות התלמידים הן בהיבט הבטיחותי והן בהיבט המנהלי ולהחליט בנושאים הקשורים אליהן נדב אילון יו"ר,רויטל טריפלר, מנהלות ביה"ס, איילת ביגר,נציגי הישובים  
ועדת בטחון לדון בנושאי בטחון והערכות למצבי חירום. נדב אילון יו"ר, רבש"צים של הישובים, קצין הגמ"ר, משק ערבה - צ'ארלי ביטון, יואב מויאל.
ועדת תיירות לדון בנושאי פיתוח התיירות בערבה יו"ר גלי כהן, נעמי בקר,אוסי ניר ונציגי הישובים: בת שבע אזולאי (עידן), בועז עוז (חצבה), ציפי גדיש (עין יהב), דני שניטמן (ספיר), פנינה דואק/שלומית בן (צופר), לולה קדם (צוקים), יובל קלם (פארן), דורית אביהר (ביה"ס שדה חצבה)
ועדת מל"ח להכין את האזור ולהפעילו בשעת חירום. אייל בלום יו"ר, נדב אילון, רויטל טריפלר, דורית פאינאס, משה בלוי, גיל סלוין, חמי ברקן, רפי אמסלם, כרמל הר, נועה ברנס, איילת ביגר, נעמי בקר, עירית שחר, יעל חביב. 
ועדת בריאות   אייל בלום יו"ר, עירית שחר, נעמי בקר, רויטל טריפלר, נציגי הישובים: איילת וקנין (עידן), ענבל לב (עין-יהב), קובי דרשר (צוקים),איתן ליפשיץ (צופר), קיקי מורן (חצבה), אייל נחמיאס (ספיר), רותם לוי היימן / חגית צורף (פארן), 
ועדת תכנונים  לדון בתוכניות ולגבש מדיניות. יו"ר אייל בלום, שגיא קליין, מור זילברשטיין, כרמל הר, רויטל טריפלר, נעמי בקר, אילנה בהגן.
ועדת ערר לדון בהשגות של חיובי ארנונה על שומת ארנונה שנקבעה להם, במידה ומנהל הארנונה דחה את בקשתם עו"ד אורית שלכט יו"ר, גדעון הירש, מוטי ארנון.
ועדת גיל שלישי   יו"ר עירית שחר, עזרא שירין, חנן אורן, אורנה אוקו, רויטל טריפלר, דורית פאינאס, נעמי בקר, רחל לב, רני חן. 
ועדת פיטורים   יו"ר רויטל טריפלר, פיטר רבין, מגי יועץ
ועדה לקליטת עליה   יו"ר רויטל טריפלר, אייל בלום, רועי גלילי, מגי יועץ
ועדת השקעות   יו"ר רויטל טריפלר, אייל בלום, רועי גלילי, מגי יועץ
ועדה למאבק בנגע סמים מסוכנים   יו"ר נועה טל שיר, יו"ר ועד הורים יסודי ותיכון, דורית פאינאס, ציפי אמבר, נדב אילון
ועדת רכש ובלאי    יו"ר רויטל טריפלר, אשר אלימלך ויעל חביב
ועדה למיגור אלימות    יו"ר נועה טל שיר, יו"ר ועד הורים יסודי ותיכון, דורית פאינאס, ציפי אמבר, נדב אילון
ועדת כח אדם   יו"ר רויטל טריפלר, פיטר רבין, שגיא קליין

 

לדף הועדה המקומית

לדף הועדה החקלאית


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 29/03/2016

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה