לוח חקלאות

מצגת: יצוא הפלפל בעונת 2016-17

13/06/2017

חקלאים שימו לב: בקשה לקרנות סיוע בערבות מדינה

04/06/2017

מידע חשוב לחקלאים: יועצים לחקלאים - וקרנות סיוע

25/05/2017

הזמנה להציג בביתן משותף בתערוכת "פרש אגרו משוב".

11/05/2017

הנחיות לטיפול בזבל בעלי חיים המפוזר בשדות למניעת מטרדים סביבתיים

09/05/2017

יום עיון - חקלאות מים

25/04/2017

תצוגת זני פלפל וניסוי פלפל אביבי

28/03/2017

עדכון המלצות הגנת הצומח לחצילים בערבה

22/01/2017

שימו לב! מיני ציפורים פולשים לערבה - נא דווחו על כל תצפית!

16/01/2017

טלפונים של יועצים לחקלאי אזור הדרום

27/10/2016
עמוד הבא