לוח חקלאות

מכתב לתושבים בנושא ערבה נקייה

08/09/2019

קול קורא - בקשות למלגה מקרן יאיר גוראון

08/09/2019

מדריכת גידול ירקות - בחופשה.

23/06/2019

שימו לב! מיני ציפורים פולשים לערבה - נא דווחו על כל תצפית!

16/01/2017

טלפונים של יועצים לחקלאי אזור הדרום

27/10/2016