לוח חקלאות

נתוני אקלים ומידע על שטפונות

15/03/2018

סיור מודרך בניסויי הירקות בתחנת יאיר 27.3

07/03/2018

חופשה: מדריכת הגנת הצומח

03/07/2017

יום עיון - חקלאות מים

25/04/2017

תצוגת זני פלפל וניסוי פלפל אביבי

28/03/2017

עדכון המלצות הגנת הצומח לחצילים בערבה

22/01/2017

שימו לב! מיני ציפורים פולשים לערבה - נא דווחו על כל תצפית!

16/01/2017

טלפונים של יועצים לחקלאי אזור הדרום

27/10/2016

סיכום עונת ירקות 2015-2016

04/07/2016