לוח בריאות

הפסקה זמנית בטיפולי שיניים לילדים בחצבה

26/09/2017

זהירות! לשמנייה לפניכם

26/09/2017

מועדי הגעת רופאים יועצים 7-12.17

20/06/2017

אפשרויות התמיכה הנפשית לתושבים, בני נוער וילדים

07/05/2017

זמנים וטלפונים מתעדכנים - מרפאות בישובים

27/06/2016

חשוב: נוהל טיפול בהחזרי פינוי באמבולנס לתושבים

09/11/2016

בריאות - גם בחופש

24/07/2016

הנחיות בריאות - כללי

24/07/2016