לוח בריאות

זמנים וטלפונים מתעדכנים - מרפאות בישובים

12/11/2017

מועדי הגעת רופאים יועצים 7-12.17

20/06/2017

אפשרויות התמיכה הנפשית לתושבים, בני נוער וילדים

07/05/2017

חשוב: נוהל טיפול בהחזרי פינוי באמבולנס לתושבים

09/11/2016

בריאות - גם בחופש

24/07/2016

הנחיות בריאות - כללי

24/07/2016