כותרת מחשב

כותרת לדסקטופ

טלפונים במרפאות:  עידן: 08-6581210, חצבה: 08-6581512, עין יהב: 08-6581073, ספיר: 08-6592234,  מרפאת המשך בספיר: 08-6592217, צופר: 08-6582030, פארן: 08-6581075 . מוקד פרמדיקים (בשעות בהן מרפאת ההמשך סגורה): 052-5450777

תזכורת: קיימת חובת עטיית מסכה במרפאות!

זמני פתיחה מרפאות לשבוע המתחיל ב-22/5

מרפאת המשך בספיר

זמנים קבועים  - מלבד שינויים בחגים 

יום זמני פתיחה - בוקר אחה"צ
יום א'  

אחות: 16:00-24:00
רופא: 15:00-18:00
(דר' שי)

יום ב'   אחות: 16:00-24:00
רופא: 16:00-19:00
(דר' איתי)
יום ג'   אחות: 16:00-24:00
רופא: 16:00-19:00
(דר' איתי)
יום ד'   אחות: 16:00-24:00
רופא: 16:00-19:00
(דר' שאוקי)
יום ה'   אחות: 16:00-24:00
רופא: 16:00-19:00
(דר' שאוקי)
יום ו' אחות: 8:00-16:00  
שבת אחות: 8:00-16:00  

ספיר

יום זמני פתיחה - בוקר אחה"צ
יום א' אחות: 8:00-20:00 רופא: 14:00-19:00
יום ב'

טיפת חלב: 8:00-11:30
אחות: 8:00-20:00

 
יום ג' אחות: 8:00-20:00
רופא: 8:00-11:00
 
יום ד' אחות: 8:00-20:00 טיפת חלב*: 16:00-18:45
יום ה' אחות: 8:00-20:00  
יום ו' אחות: 8:00-12:00  
שבת    

*טיפת חלב בתאום מראש 

עידן

יום זמני פתיחה אחה"צ
יום א' אחות: 12:00-14:30
רופא: 12:00-14:30
חיסונים נגד פוליו*: 17:00-19:00
יום ב' בדיקות דם: 8:00-9:00
אחות: 9:00-13:00
 
יום ג'

אחות: 8:00-13:00
רופא: 8:00-10:00

 
יום ד'    
יום ה' אחות: 7:30-12:30
רופא: 7:30-9:30
 
יום ו'    

*יש להגיע עם פנקס חיסונים 

חצבה

יום זמני פתיחה בוקר אחה"צ
יום א'

אחות:  8:30-13:00
רופאה: 11:00-13:00

 
יום ב'

בדיקות דם: 7:15-8:30
טיפת חלב: 9:00-13:00
אחות:  13:00-15:00
רופאה: 13:00-15:00

 
יום ג' אחות:  8:30-11:00 אחות: 17:00-19:00
יום ד'

אחות: 7:30-12:00
רופאה: 7:30-9:30

 
יום ה' אחות: 9:00-12:30
רופאה: 8:00-11:00
 
יום ו'    

עין יהב

יום זמני פתיחה - בוקר אחה"צ
יום א' אחות: 8:00-10:00
רופאה: 8:00-10:00
אחות: 16:00-18:00
יום ב' בדיקות דם: 7:00-8:30
אחות:9:00-15:00
רופאה: 8:00-11:00
 
יום ג'

אחות: 8:00-14:00
רופאה: 11:30-14:00

 
יום ד' טיפת חלב: 8:00-11:00 אחות: 16:00-18:00
יום ה' אחות: 10:00-15:30
רופאה: 13:00-15:30
 
יום ו' אחות: 8:00-10:00  

צופר

יום זמני פתיחה - בוקר
יום א' אחות: 8:30-10:30
יום ב' אחות: 10:00-12:00
רופא: :8:15-11:15
יום ג' אחות: 11:00-14:30
רופא: 13:00-14:30
יום ד' בדיקות מעבדה: 7:00-8:00
רופא: 8:00-11:45
יום ה' אחות: 10:00-12:00
רופא: 11:30-13:00
יום ו' אחות: 8:30-11:30

פארן

יום זמני פתיחה - בוקר 
יום א' אחות: 8:00-12:00
רופא: 8:30-11:00
יום ב'

בדיקות מעבדה: 6:30-7:30
אחות: 12:00-16:00
רופא: 12:30-15:30

יום ג' אחות: 8:00-11:00
יום ד' טיפת חלב: 8:00-12:00
אחות: 11:00-15:00
רופא: 12:00-15:00
יום ה' אחות: 8:00-11:00
יום ו' אחות: 8:00-10:00