דלג לתוכן העמוד

ביקור חבר כנסת איתן ברושי 17.10.17

ח"כ סייר ברפת מושב עידן, הרצה לחניכי מכינת "בין השיטין" חצבה בנושא החברה הישראלית, אתגרים ומנהיגות; ונפגש לשיח מרתק עם בוגרי צבא -חניכי "עבודה עברית" על מעמד ההתיישבות והחקלאות, מימוש הריבונות, הגדלת אוכלוסיית הערבה ויצירת מקורות משיכה לצעירים. בהמשך היום הגיע לפגישה עם חקלאים באגודת "יופי של ירקות עין - יהב" בדברי הסיכום הדגיש כי בערבה חקלאות והתיישבות מפוארות שיש לייצב ולחזק.