מסמכים וטפסים להורדה

טפסים


 1. בקשה לאישור תושבות   אישור תושבות מקוון>>
  בכדי להנפיק טופס אישור תושבות (למס הכנסה)  יש למלא את המסמך המצורף. 
  יש לצרף:
  צילום ת.ז וספח של המבקש, 
  מכתב ממזכירות הישוב שאכן התושב מתגורר בישוב בו הוא מבקש את אישור התושבות.
  את המסמכים ניתן לשלוח למייל : [email protected] , או לפקס 08-6581487.
  ניתן גם  להגיע לרויטל בר-מוזס  במועצה.
  לפרטים נוספים:

  אילת אוחיון
  מזכירות המועצה

 2. כרטיס תושב ערבה - טופס מקוון>> (להנחות באילת)

 3. טופס השגה על מדידת נכס
  מיועד להגשת ערעור מצד מחזיק הנכס על גודל המבנה/הקרקע בגינם הוא מחויב.
  על מגיש ההשגה למלא הטופס ולצרף מסמכים להוכחת טענתו. במידה ויתברר כי  ההשגה אינה מוצדקת יחויב המערער בעלות של 250 ₪ בגין שכרו של המודד.

  את הטופס יש לשלוח :

  אלינור פרץ
  ע. גזברית

 4. טופס חילופי מחזיק בנכס (טופס לא נגיש)
  מיועד להודעה למועצה על שינוי במחזיק הנכס על מנת שהמועצה תחייב את המחזיק החדש. על מגיש ההודעה למלא הטופס וכן להחתים את המחזיק הנכנס (החדש) כי הוא מאשר לחייב אותו בתשלום הארנונה.

 5. הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע)
  באמצעות טופס זה ניתן לשלם את חיובי הארנונה השוטפים ישירות דרך הבנק.
  תשלום באמצעות הוראת קבע מקנה הנחה של 2% מחיוב הארנונה השוטף.
  בכדי לשלם חשבון הארנונה באמצעות הוראת קבע, יש לחתום  על הטופס וכן לדאוג כי הבנק בו מתנהל חשבונך יחתום על האישור המצורף לטופס.

   

 6. הנחות
  א. הנחה על פי חוק "אזרחים ותיקים" לשנת 2023
  מיועד להגשת בקשה להנחה על פי חוק אזרחים ותיקים. להסבר מפורט>
  ב. הנחת "הורה יחיד"
  מיועד להגשת בקשה על פי חוק משפחות חד הוריות.
  ע"מ לקבל את ההנחה יש למלא את הטופס, לצרף צילום ת"ז + ספח. 
  להגיש את הבקשה במשרד הגביה במועצה.

  ג. בקשה להנחה למחזיק מבנה ריק
  מחזיק בבית מגורים (בלבד) רשאי להגיש בקשה להנחה מארנונה בגין אותו מבנה בנסיבות בהן אותו מבנה עומד ריק וללא שימוש (כגון במקרה של שיפוץ). 
  לא ניתן לבקש הנחה במקרה בו רק חלק מהנכס אינו בשימוש.  
  ההנחה בשיעור של 100%, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, והיא ניתנת באופן חד פעמי לנכס. 
  לשם מימוש ההנחה יש לפנות באמצעות הטופס המצורף, להחתים את מרכז המשק / נציג הישוב ולהגישו במחלקת הגבייה במועצה.

  ד. בקשה להנחה למחזיק שהוא נזקק
  ועדת ההנחות של המועצה מתכנסת אחת לשנה, ע"מ להחליט בבקשות להנחה בארנונה עקב מצב סוציואקונומי ("נזקק").
  על המבקש להגיש את הטופס המצ"ב וכן לצרף 3 תלושי שכר, תדפיסי בנק של 3 החודשים האחרונים ואישורים מביטוח לאומי או מסמכים אחרים המבססים את הבקשה.
  ה. טופס הנחה בארנונה - כפר אמנים 
  אפריל 2019 

 7. טפסים תחנה פסיכולוגית 
  א. שאלון גננת
  ב. שאלון הורים
  ג. שאלון מחנכת 

 8. שאלון הורים/ מורים שאלון קונורס - מיועד לטלא-פסיכיאטריה (לא נגיש) >


המועצה הזינה הנחת ארנונה אוטומטית (בגובה של 25%) לאזרחים ותיקים הזכאים להנחה על פי רשימות שהתקבלו מביטוח לאומי.

קריטריוני בסיס לזכאות בהנחה:

 1. גבר שמלאו לו 67 / אישה שמלאו לה 62 שנה.
 2. מקבלים עפ"י חוק הביטוח הלאומי אחת מהקצבות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה. 
 •  על מנת לוודא כי התקבלה ההנחה, אנא בידקו בשובר הארנונה האחרון שנשלח לכם כי מצוין בפירוש "הנחת אזרח ותיק".
 • במידה והנכם עומדים בקריטריונים אך אינכם מקבלים את ההנחה, אנא מלאו והגישו טופס בקשה , צילום ת.ז ואישור על קבלת אחת מהקצבאות הרשומות. את הטופס יש להגיש לחגית כלפון במחלקת הגבייה במועצה ( [email protected] )
 • ניתן למלא טופס ולקבל הנחה רטרו מאותה שנת מס מיום הזכאות (לדוגמא: תושב שהגיע לגיל 67 בחודש מאי יקבל הנחה ממאי ולא מתחילת השנה).

 לבירורים או שאלות ניתן לפנות : 

אילת אוחיון
מזכירות המועצה

חגית כלפון
מחלקת גבייה
 

סוג הנחת אזרח ותיק

שיעור ההנחה

מסמכים נדרשים

מקבל קצבה ללא השלמת הכנסה

25%*

 • מילוי טופס בקשה
 • צילום תעודת זהות
 • אישור רשמי של קבלת אחת מהקצבות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

מותנה במבחן הכנסה - הכנסת הגמלאי אינה עולה על השכר הממוצע במשק (אם מתגוררים שני גמלאים, ההכנסה אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק)

30%*

 • מילוי טופס בקשה
 • צילום תעודת זהות
 • צירוף אסמכתאות בדבר ההכנסה הכוללת בשנת המס הקודמת.

 

זכאי לגמלת סיעוד

70%*

 • מילוי טופס בקשה
 • צילום תעודת זהות
 • אישור רשמי של גמלת סיעוד והשלמת הכנסה
 

*כל ההנחות ניתנות לדירה עד שטח 100 מ"ר.  אם שטח הדירה גדול מ- 100 מ"ר, היתרה תשולם בתעריף רגיל ללא הנחה.


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 02/02/2022

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה