הזמנה למפגש שיתוף ציבור החקלאים בנושא גיבוש תכנית לחקלאות בערבה - 9/2/22


לחקלאים שלום,

כידוע לכם, ראש המועצה ואני מתנהלים מול משרד החקלאות על מנת לבנות אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא, שיענה על הצורך בקיום חקלאות מקיימת ורווחית בגיבוש מתווה קהילתי משגשג ובגיוון מקורות הפרנסה. כחלק מתהליך בניית האסטרטגיה, אנו מזמינים את ציבור החקלאים להשתתף ביום דיונים שבסיכומו נגבש טיוטת התכנית שתשמש בסיס לדיוני המשך ברמת מנכ"לים של משרדי הממשלה השונים. את מפגש שיתוף הציבור נקיים יחד עם אנשי משרד החקלאות  ביום רביעי ה- 09/02/2022 החל מהשעה 09:00, באולם הספורט בעין יהב.

הכנס יכלול תשעה שולחנות עגולים. כל שולחן יורכב מחקלאי הערבה, נציגי משרד החקלאות, אנשי אקדמיה מומחים בתחום ונציגי המועצה. במהלך היום יתנהלו שני סבבי דיון בכל שולחן כאשר הסבב הראשון מטרתו להציף את החסמים והאתגרים בשולחן והסבב השני מטרתו להציע פתרונות ומשימות לביצוע. בסוף היום, יוצגו בפני המשתתפים סיכומי הדיונים בשולחנות.

אנו מבקשים הירתמותכם והשתתפותכם הפעילה בדיונים ובתהליך קבלת ההחלטות.

נושאי הדיון בשולחנות:

1. העלאת הפריון בחקלאות בערבה  

 • הרחבת שיטות הייצור והגידול
 • אימוץ טכנולוגיות חדשות

2. מחקר, פיתוח וחדשנות בחקלאות

 • הסרת חסמים ורגולציה

3.  מים לערבה

 • שיפור איכות המים.
 • הגדלת זמינות המים.

4. אנרגיה ירוקה- פתרונות אנרגטיים למימוש חדשנות בייצור החקלאי  בערבה -  תשתית, ייצור והולכה

 • תנאי קיצון, מינוף הקושי הסביבתי ליתרון,
 • הסבת האנרגיה כיתרון - אגירת חשמל, מוקדי צריכה, כלכלה אנרגטית מעגלית של ייצור וצמיחה, מערכות אגרו-וולטאיות,  אוטומציה במבנים מבוקרים, אפשרות שימוש עצמי, ייצור משולב על מבנים, התארגנות חקלאית לייצור חשמל אינטנסיבי.

5. מיתוג ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה

 • שוק מקומי - שיווק משותף, בידול ומיתוג.
 • יצוא -  ביזור יעדי השיווק ופתיחת שווקים חדשים.

6. פל"ח במרחב הציבורי, חוץ מושבי (שולחן המיועד למרכזי המשקים וחברי הוועדים)

 • תשתיות בישובים.
 • אזורי תעשיה חקלאית.
 • אזור משקי במושבים.
 • אזור גידול בעלי חיים.
 • תשתיות תיירותיות לא חקלאיות.

7. ידיים עובדות בחקלאות

 • צורך וזמינות.
 • עלויות העסקה.

8. תיירות חקלאית

 • דו שימוש בקרקע חקלאית לתיירות
 • חיבור בין חקלאות לתיירות.
 • מיזמים תיירותיים הקשורים לחקלאות

9. בעלי חיים

 • לול
 • דיר
 • רפת

אני מזמין את כלל חקלאי הערבה להגיע לכנס ולהיות שותפים בתכנית החקלאות לערבה.

ההשתתפות בכנס ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש אצל מרכזי המשקים.

בהצלחה לכולנו!

אורן קורין

יו"ר הוועדה החקלאית

הערבה התיכונה

 

העתקים:

מאיר צור – ראש המועצה

צביקה כהן – סמנכ"ל בכיר למימון משרד החקלאות

ציפי פרידקין סבג – מנהלת תחום חקר שווקים – משרד החקלאות

מרכזי משקים

עגבניות


תגובות

התחברו על מנת לפרסם תגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה!