מדיניות פרטיות באתר הערבה

מדיניות פרטיות מועצה אזורית הערבה התיכנוה

אנו, המועצה האזורית הערבה התיכונה לרבות החברות והתאגידים העירוניים שתחתיה לרבות המועצה לפיתוח ולבנין בערבה בע"מ (להלן יחדיו: "המועצה" או "אנו" או "אנחנו"), מתייחסים בכבוד לפרטיותך ומחויבים לשמור ולהגן על המידע האישי שאנו אוספים ומחזיקים אודותיך (להלן: "גולש", "אתה"). מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע הנוגע לגולשים באתר המועצה הזמין בכתובת: https://www.arava.co.il (להלן: "האתר"), לרבות סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע, צדדים שלישיים אליהם המידע יועבר, וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש באתר.

כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע. מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר, ועל- ידי גישה או שימוש באתר או בשירותים המוצעים דרכו, הנך מצהיר ומאשר כי קראת את תנאי השימוש.

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, המועצה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מגולשי האתר לצרכים שונים, ובין היתר, כדלקמן: (1)  לצורך מימוש אינטרסים לגיטימיים של המועצה כגון קבלת פניות מתושבים במועצה ו/או אבטחת האתר ו/או פרסום למבקרים באתר ו/או ניהול של האתר; (2) לצורך מתן מענה לגולשים אשר פונים למועצה. כמו כן, המועצה עשויה לאסוף מידע אישי בהסכמת הגולש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין.

במידה ותבחר לבצע פניה דרך אחד מהטפסים או ערוצי הקשר הזמינים באתר, הנך מצהיר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך. מובהר בזאת כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך למועצה (אולם ללא מסירתם יכול וחלק מן האפשרויות והשירותים המוצעים על ידנו לא יהיו זמינים לך). ככל ותבחר מרצונך החופשי למסור למועצה מידע אודותיך, המועצה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

1. סוגי המידע הנאסף והשימוש במידע

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כוללים איסוף של מידע אישי המזהה אותך או אשר ניתן באמצעותו לזהות אותך באופן אישי, לדוגמה, שם, כתובת דוא"ל, כתובת, טלפון ועוד (להלן: "מידע אישי"). כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן.

 1. מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר. במידה ותבחר ליצור קשר עם המועצה באמצעות הטופס הייעודי באתר ו/או באמצעות הצ'אט, אתה תתבקש למסור את פרטי הקשר שלך, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, ונוסח ההודעה שתשאיר. המועצה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עמך בהתאם לבקשתך ולספק מענה ו/או לצורך מתן מענה ותמיכה לבקשות ו/או תקלות או תיעוד הפעילות הפנימית של המועצה ולהגנתה המשפטית.
 2. טפסים שתשלח למועצה. ככל ותבחר לשלוח למועצה פנייה ו/או בקשה באמצעות אחד הטפסים הייעודיים שבאתר, אנו נעביר את הטופס לאגף/מחלקה הרלבנטיים במועצה לצורך הקליטה של פרטיך ופנייתך, וטיפול בבקשתך. התוכן של כל טופס והתכלית הספציפית של השימוש בו יהיו בהתאם לטיב של אותו טופס. כך לדוגמא, טופס הרשמה המיועד למחלקת החינוך יכלול מטבע הדברים פרטים מזהים אודות הפונה ו/או בני משפחתו, מסגרות חינוכיות מבוקשות, גילאים, תעודות זהות ופרטים נוספים רלבנטיים שישמשו לצורך בחינת הבקשה והרישום בפועל.  
 3. הרשמה, התחברות וחשבון משתמש. ככל ותבחר להירשם לאתר המועצה ולפתוח חשבון משתמש, נשמור את פרטי הכניסה וההזדהות שלך הכוללים שם, כתובת דוא"ל, טלפון וסיסמא או מזהה אישי ייחודי דומה. כמו כן, תחת חשבון המשתמש שלך ייתכן ויישמרו פרטים נוספים אודות השימוש שלך באתר, כדוגמת מועדי כניסה ושימוש, משך השהייה, פעולות שבוצעו וכו'. זאת, בין היתר, על מנת לאפשר לך לגשת למידע שלך ולהתנהל מול המועצה.
 4. רכישת כרטיסים. ככל ותבחר להשתמש בקישור באתר המועצה למערכת רכישת כרטיסים ולרכוש באמצעותה כרטיסים למופעים ואירועים שונים, יישמרו אודותיך במערכת הכרטוס פרטים שונים לרבות פרטים מזהים, כתובת ודוא"ל, פרטי המופע אליו רכשת כרטיסים ומידע אודות הרכישה והשלמת העסקה, לרבות תיעוד של הרכישה ואמצעי התשלום בהתאם לרגולציה הנוגעת לסליקת אשראי.
 5. פרסום בלוח המודעות. ככל והנך פועל בשמו של עסק הפועל בשטחי המועצה, האתר מעמיד לרשותך לוח מודעות לפרסום חינמי. ראשית תידרש למלא טופס ייעודי לצורך ההרשמה כעסק, ולאחר אישורך, תוכל לפרסם מודעות שונות אודות העסק שלך. במסגרת כך תידרש למסור פרטים אודותיך כבעלים של העסק, פרטים אודות העסק, כתובת ופרטי יצירת קשר לרבות טלפון ומייל, וכן את פרטי המודעות שתבקש לפרסם. איסוף הפרטים במקרה זה יבוצע על מנת לוודא כי אתה אכן עסק הפועל בשטחי המועצה וכן כדי לאפשר לך את הפרסום באתר כבקשתך.
 6. נתוני שימוש באתר. בעת השימוש באתר, המועצה עשויה לאסוף נתונים טכניים ו/או אנונימיים אודות גולשי האתר. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של הגולש ואת המידע הטכני המשודר על-ידי המכשיר בו נעשה שימוש, לרבות: סוג המכשיר, הגדרות שפה, תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את הגולש לאתר. המועצה אוספת ועושה שימוש במידע זה על מנת לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר, חווית הגולש והשירותים.
 7. מזהים מקוונים. בעת השימוש באתר, המועצה עשויה לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות שימוש ב"עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד), וכן לצורכי אבטחת האתר.
 8. עוגיות (Cookies) – למידע נוסף לגבי שימוש בעוגיות ראה סעיף ה' להלן.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש במידע המפורט לעיל גם על מנת למלא אחר דרישות החוק החל, וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות, כשאנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

מידע אנונימי, סטטיסטי ואגרגטיבי

חלק מהמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש שלך באתר ו/או דרך ההתקשרות שלך מול המועצה ישמש אותנו לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים, הצגת פרסומות באתר, התאמה של תכנים, שיפור השירותים והיישומים המוצעים בו וכל שימוש מקוון רלבנטי ולגיטימי אחר. מידע כאמור אינו מידע אישי וכן אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך האישיים. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר.

2. מאגר המידע והשימוש בו

המידע שייאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של המועצה, לרבות במערכות המידע השונות המשמשות את המועצה בפעילותיה. השימוש במידע שבמאגרים יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות לעיל.

שים לב כי ככל ותיצור איתנו קשר ו/או תעביר לנו את פרטיך באמצעות אחד הטפסים שבאתר, ייתכן וניצור עמך קשר לצורך המשך הטיפול בפנייתך ו/או מימוש האינטרסים הלגיטימיים שלנו, והכל בהתאם להוראות הדין.

כמו כן, שים לב שהמידע שהנך מוסר ומעלה במסגרת האתר, ייתכן ויעובד יחד עם מידע אחר שהמועצה מחזיקה עליך וכן מידע שנאסף עליך בכל אפליקציה לתושב ו/או ממשק דומה אחר.

3. מסירת מידע לצד שלישי 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול המועצה, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי המועצה, לרבות לספקי מערכות המידע השונות של המועצה, או לצדדים שלישיים אחרים המסייעים לנו באספקת השירותים או בתפעול האתר, לרבות יועצים כמו רואי חשבון ועורכי דין, חברות למתן שירותי עיבוד ואחסון מידע, חברות סליקת אשראי, חברות העוסקות במתן שירותי תברואה ופינוי אשפה וכו';
 2. ככל והפניה מיועדת לצדדים שלישיים ומועברת באמצעות האתר ו/או המועצה – כדוגמת הגשת בקשה או פיה לוועדת תכנון ובניה או פניה למפרסם כזה או אחר באתר. במקרים אלו אנו נעביר את פנייתך לידי אותו צד שלישי רלבנטי. במקרה של רכישת כרטיסים באמצעות מערכת הכרטוס שבאתר, פרטי הרוכש יועברו גם למפיק המופע ו/או מפעיל האירוע הרלבנטי לצורך מימוש הרכישה;
 3. לרשויות ממשלתיות דוגמת רשם החברות, בהתאם לחובותינו לפי דין, וכן למשרדים ממשלתיים שונים בהתאם לטיב הפנייה והמידע. לדוגמא, מידע הנוגע להרשמה למוסדות החינוך יועבר בין היתר למשרד החינוך, ומידע הנוגע למחלקת הרווחה ישותף עם משרד הרווחה בהתאם לנהליו;
 4. אם נדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, דרישה של רשות מוסמכת או לפי דין;
 5. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המועצה;
 6. על מנת לגלות, למנוע או לטפל בכל אופן בהפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות;
 7. על מנת לטפל בסוגיות אבטחה ובטחון או בבעיות טכניות של האתר או השירותים;
 8. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המועצה כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;
 9. לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות קשורות וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. המועצה לא תחשוף בפניהם את זהותך ללא הסכמתך;
 10. מידע לא אישי, לרבות מידע סטטיסטי ומידע מצרפי, מידע כוללני, או מידע אישי שעבר התממה נשתף עם צדדים שלישיים, כגון נותני שירותים הקשורים בפיתוח, ניתוח ושיפור השירותים, העשרה תפעול ושינוי השירותים או האתר. וכן, עם צדדים שלישיים נוספים, בהתאם לשיקול דעתנו וללא חשיפה של מידע אישי, לרבות עם שותפים וצדדים קשורים אחרים;
 11. על פי בקשתך או הסכמתך המפורשת.

4. עוגיות (Cookies)

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי ניטור כגון "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, המוטמעים בדפדפן שלך לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

אתה רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת.

ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים:

סוג דפדפן

מידע ביחס להפסקת איסוף מידע על ידי עוגיות

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences;

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/;

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari

https://support.apple.com/en-il/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac;

Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 

5. אבטחת מידע

המועצה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של הגולשים והמשתמשים באתר המועצה ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע הנאסף ומעובד באתר ובמסגרת מתן השירותים השונים, במטרה למנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ב- 100% את בטיחות האתר ומערכותינו, והינך מודע לסיכונים אליהם אתה נחשף ומסכים להם.

6. זכויות נושאי מידע

המועצה מכבדת את פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר המועצה ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. הינך רשאי לעיין במידע הנשמר ונאסף אודותיך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) ומצוי אצל המועצה באמצעות פנייה באמצעי הקשר המפורטים מטה ובאתר ו/או באמצעות פניה למועצה בכל דרך אחרת. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות הגולשים, המועצה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

ככל ונדחה את בקשתך, אתה רשאי וזכאי לפנות בכל עת לביהמ"ש המוסמך בבקשה למימוש זכותך. עם זאת, נשמח ונעריך אם תיתן לנו הזדמנות לטפל בנושא קודם לכך ותפנה אלינו טרם נקיטת כל הליך כאמור.

7. משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי המועצה, יישמר על ידי המועצה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש על מנת שהמועצה תעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של המועצה. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין.

8. הגבלת גיל

המועצה איננה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה הורית. בכל מקרה בו תיוודע המועצה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 המועצה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם המועצה באמצעות פרטי הקשר שלהלן.

9. העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. הנך מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר ושימוש בשירותים, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי המועצה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל בקשר עם העברת מידע מחוץ למדינת ישראל.

10. פרטים ליצירת  קשר

המועצה האזורית הערבה התיכונה, ספיר, ד.נ. ערבה ספיר, 8682500 .  ספר טלפונים >

11. שינויים במדיניות הפרטיות

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים השונים אותם מציעה המועצה, לאחר הצגתם של מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווים את הסכמתך לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם. במידה והמועצה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של המועצה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, המועצה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. 


תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 17/07/2022

תגובות

תגובתך התקבלה בהצלחה!
התחברו על מנת לפרסם תגובה